Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 20 styczeń 2020 13:59

Uroczyste otwarcie drogi gminnej Bargłów - Netta I – Białobrzegi

Napisała
Uroczyste otwarcie drogi gminnej  Bargłów - Netta I – Białobrzegi Urząd Gminy Augustów

W dniu 13 stycznia 2020r.odbyło się uroczyste oddanie do użytku kolejnej inwestycji drogowej zrealizowanejprzez Gminę Augustów.

 

Zadanie pn.”Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102640B Bargłów-Netta I –Białobrzegi”zrealizowane zostało z dofinansowaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowychw wysokości: 1.117.777 zł. Łączne koszty stanowiły kwotę 1.878.163,25 zł. Środki własne Gminy Augustów –745.186,19 zł.Termin realizacjizadania: 08.10.2019r. do 24.12.2019r.

Długość przebudowanego odcinka-3+005 km.Wykonawcą zadania była Firma STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska, Pruszków, która wykonała w ramach zadania prace przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, podbudowę, nawierzchnięzmieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych o grub. 4cm (warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego.

Oddaną do użytku drogę gminną poświęcił ksiądzdr Arkadiusz Orzeł. W uroczystości uczestniczył Pan Jarosław Zieliński-Poseł na Sejm RP,Pan Zbigniew Buksiński-Wójt Gminy Augustów,Pan Wojciech Szostak–Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów, PanArtur Krasowski–Dyrektor Oddziału Białystok STRABAG Sp. z o.o.,Pan SebastianWaszkiewicz-Inspektor Nadzoru, Pan Krzysztof Palczewski-Kierownik robót, Pan Jarosław Karp-Wójt Gminy Sztabin, Pani Ewa Frąckiewicz-Przewodnicząca Rady Gminy Augustów, Pan Zdzisław Chmielewski-Zastępca Wójta Gminy Augustów, Pani Elżbieta Pszczoła-Sekretarz Gminy Augustów, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Augustów.

źródło: Urząd Gminy Augustów