• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 23 styczeń 2020 16:19

Jan, Piotr i Zuzanna najpopularniejsi w Augustowie - rozmowa z kierownikiem USC

Napisane przez KR

W Polsce każde urodzone dziecko musi być zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego. O tym, jakie imiona były najpopularniejsze w Augustowie w roku 2019 rozmawialiśmy z kierownikiem augustowskiego USC.


Aby zarejestrować dziecko potrzebne jest zaświadczenie lekarskie o jego urodzeniu, skrócony akt małżeństwa, jeśli rodzice dziecka są małżeństwem, oraz skrócony akt urodzenia dziecka z danymi o rodzicach.

Oczywiście, rejestrując narodziny dziecka, rodzice muszą podać wybrane przez siebie imię lub maksymalnie dwa imiona. Jeżeli rodzice nie dokonali wyboru imienia, wówczas kierownik USC wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle wybieranych w Polsce. Jednak jeżeli rodzice zdecydują się na wybór własnego imienia dla swojego dziecka, mogą w ciągu 6 miesięcy złożyć do USC złożyć oświadczenie o zmianie imienia.

Zwróciliśmy się do Urzędu Stanu Cywilnego w Augustowie o udzielenie krótkiego wywiadu na temat narodzin augustowskich dzieci w 2019 i 2020 roku. Informacji udzieliła kierownik USC w Augustowie, pani Jolanta Komor.

„Urząd Stanu Cywilnego rejestruje wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w Augustowie i dotyczą urodzeń w augustowskim szpitalu. Nie jest to jednoznaczne z urodzeniami mieszkańców Augustowa, ponieważ w tutejszym szpitalu rodzą panie z terenu powiatu augustowskiego, z powiatu suwalskiego, z Dąbrowy Białostockiej, Grajewa, a nawet z Białegostoku i innych miejscowości, według życzenia kobiety, gdzie chce urodzić dziecko” – informuje pani kierownik.

Ile dzieci urodziło się w Augustowie w 2019 roku? Ile było dziewczynek, a ilu chłopców?
W Augustowie urodziło się 167 dziewczynek i 180 chłopców (razem 347 dzieci).

Jakie imiona cieszyły się największą pupularnością wśród dziewczynek, a jakie wśród chłopców?
Najpopularniejsze imiona męskie to Jan, Piotr, Hubert, Aleksander oraz Filip. Imiona żeńskie to Zuzanna, Zofia, Gabriela, Natalia i Maja.

Czy zdarzyły się przypadki wyboru przez rodziców niezwykłych, oryginalnych imion dla obu płci?
Nie było przypadków nadania dziecku niezwykłych imion.

Czy USC może nie wyrazić zgody na zarejestrowanie dziecka pod niecodziennym imieniem, wybranym przez rodziców, czy w tym wypadku ich decyzja jest całkowicie autonomiczna?
Przepisy Prawa o aktach stanu cywilnego w art. 59 wprowadzają pewne ograniczenia w wyborze imion: nie można nadać dziecku więcej niż dwóch imion, imię nie może być w formie zdrobniałej i mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego, powinno wskazywać płeć lub w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Ile dzieci urodziło się do tej pory w roku 2020 i jakie są tendencje, jeśli chodzi o płeć?
Do tej pory w 2020 roku urodziło się 7 dziewczynek i 9 chłopców, razem 16 dzieci.

Dziękujemy za rozmowę.

Serdecznie dziękuję.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot