• 1
  • 2
  • 3
piątek, 31 styczeń 2020 12:29

Chcesz płacić mniejsze składki ZUS? Ostatni miesiąc na przemyślenie

Napisała
Chcesz płacić mniejsze składki ZUS? Ostatni miesiąc na przemyślenie ZUS

Już od 1 lutego „mały ZUS” zostanie przekształcony w „mały ZUS plus”. Zmiana polega na tym, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę będzie uzależniona od dochodu z tej działalności uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Chęć skorzystania z tej możliwości należy zgłosić do 2 marca.

 

- Z ulgi tej będzie mogło skorzystać znacznie więcej osób, gdyż przychody z działalności w poprzednim roku kalendarzowym może być znacznie wyższy, niż obowiązujący przy „małym ZUS”, bo wynoszący maksymalnie 120 000 złotych - jeśli działalność wykonywana była przez cały poprzedni rok, bądź proporcjonalnie pomniejszona kwoty w przypadku prowadzenia działalność przez część ubiegłego roku.- wyjaśnia Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Kto może skorzystać z „małego ZUS plus”
Działalność gospodarczą musi być prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych. Przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli była prowadzona przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł. W sytuacji gdy biznes nie był prowadzony przez cały rok, będzie to proporcjonalnie pomniejszona kwota.

Jak długo można korzystać z „małego ZUS plus”
Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca stosował „małego ZUS” w 2019 r., lub w styczniu 2020 r. okres ten wlicza się zarówno do 36 jak i 60 miesięcy kalendarzowych.

Kto nie może skorzystać z „małej działalności gospodarczej”
• Osoby, które w poprzednim roku wykonywały działalność gospodarczą krócej niż 60 dni.
• Rozliczały się w formie karty podatkowej i jednocześnie były zwolnione ze sprzedaży od podatku VAT.
• Podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)
• Spełniają warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.
- „Ulga na start” oraz „preferencyjne składki” to jedynie przywilej. Jeśli młody przedsiębiorca zrezygnujesz z korzystania z tych uprawnienia niestety może opłacać „małego ZUS plus” w pierwszym roku prowadzenia działalności.- informuje rzeczniczka.
• Wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiły dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Jak ustalić dochód z działalności gospodarczej
Podstawa wymiaru składek uzależniona jest od dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. Jeśli osoba rozliczała się z podatku na zasadach ogólnych czyli opłacała podatek według skali albo podatek liniowy, to ustala wysokość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jeśli natomiast przedsiębiorca, do którego w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystał on ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, roczny dochód należy ustali mnożąc roczny przychód z działalności gospodarczej przez współczynnik 0,5.
Podobnie, jeśli osoba, która w poprzednim roku kalendarzowym rozliczała się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, roczny dochód z działalności gospodarczej ustala mnożąc roczny przychód także przez współczynnik 0,5.

Ważne:
Jeżeli do kosztów uzyskania przychodu zaliczone zostały składki na własne ubezpieczenia społeczne a także osób współpracujących, kwoty tych składek należy doliczyć do rocznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Specjalna linia w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS
W związku z dużym zainteresowaniem klientów tematem „małego ZUS plus” w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel: 22 560 16 00) uruchomiona została specjalną linię poświęconą tylko temu tematowi. Żeby uzyskać informacje na temat „małego ZUS plus” – po uzyskaniu połączenia z infolinią ZUS – na klawiaturze numerycznej telefonu należy wybrać 0 – połączenie z konsultantem, a następnie 8 – mały ZUS plus.

Katarzyna Krupicka

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.