• 1
  • 2
poniedziałek, 03 luty 2020 10:42

Zawieźliśmy Polakom na Litwie „Paczki pamięci”

Napisane przez DK
Fot.Angelika Markowska Fot.Angelika Markowska

Rankiem 17 stycznia 2020 r. 25 – osobową grupą udaliśmy się na Litwę z „Paczkami pamięci” dla Polaków. Wśród 143 paczek, które doręczyliśmy w ciągu trzech dni do rąk własnych, 42 przygotowaliśmy sami, reszta pochodziła od Stowarzyszenia „Odra-Niemen”.

 

To wrocławskie stowarzyszenie od 2010 r. organizuje akcję wspierania kombatantów i innych polskich środowisk na Kresach II RP. Akcja „Rodacy Bohaterom” jest doskonale przemyślana, a jej atutem jest fakt, że paczki mogliśmy sami dostarczyć, razem z najlepszymi życzeniami, podczas spotkań z naszymi rodakami z rejonu solecznickiego na Litwie. 

Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie współpracuje ze Stowarzyszeniem Odra Niemen od kilku lat.

Zrealizowaliśmy razem kilka projektów edukacyjnych z udziałem uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie. Prezes klubu Danuta Kaszlej koordynuje zbiórkę darów dla kombatantów, polskich szkół i rodzin na Litwie i Białorusi.

W tym roku włączyli się w nią uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrekcje następujących szkół: II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie (nad zbiórką czuwała Elżbieta Puczyłowska) oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Płaskiej (akcję koordynowała Ewa Pużyńska). Szkoły te wzięły udział w akcji paczkowej również w ubiegłym roku – dziękujemy. 

  Na terenach dzisiejszej Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy żyje już tylko garstka żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych. Razem ze swoimi rodzinami, Sybirakami i pomagającymi im polskimi środowiskami, tworzą wciąż silną patriotyczną wspólnotę.

Poprzez zbieg różnorodnych losów historycznych, przez przebywanie do późnych lat pięćdziesiątych w łagrach stalinowskich, pozostali po wojnie na swoich ojcowiznach, ale już poza granicami ojczyzny, które przesunęły się w 1945 r. na zachód. Do dziś dumnie pielęgnują pamięć o swoich dowódcach, poległych kolegach, uczą młode pokolenia patriotyzmu, wzmacniają tożsamość polską i narodową kulturę.

Zorganizowaliśmy zbiórkę i wyjazd z „Paczką pamięci”, by pokazać Polakom na Kresach, że tu, w ojczyźnie, pamiętamy o nich. Młodzież spotkała się z Polakami na Litwie, poznała ich sytuację, doświadczyła tego, jak ważne jest dla naszych rodaków to, że Polska pamięta. Wszyscy mogliśmy poczuć, że jesteśmy jedną narodową wspólnotą ponad podziałami.  

Miejscem naszego zakwaterowania był internat Szkoły Specjalnej w Solecznikach. Mieści się on w tym samym budynku, co Dom Dziecka. Obie placówki otrzymały od nas paczki.   

W piątek i sobotę odwiedziliśmy polskie społeczności. Pozostanie nam w pamięci pełne serdeczności spotkanie z panią Reginą Markiewicz, kierowniczką Wydziału Oświaty i Sportu rejonu solecznickiego, z panem Antonim Jankowskim, prezesem Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach a nade wszystko ze stuosobową  grupą Polaków z różnych miejscowości rejonu solecznickiego. Doświadczyliśmy ich gościnności i przeżyliśmy wiele wzruszeń.
Nasza wyprawa miała też ogromny walor poznawczy. Przewodnikiem i organizatorem spotkań na Litwie był Eugeniusz Gosiewski – wiceprezes Stowarzyszenia Odra Niemen. Pokazał nam rozsiane po całym rejonie, ważne dla Polaków miejsca pamięci i groby żołnierzy Armii Krajowej i poakowskiej II konspiracji, mogiły z wojny polsko-bolszewickiej 1919 – 1920 r. oraz powstańców styczniowych.

Na cmentarzach i przy leśnych mogiłach wysłuchaliśmy opowieści o ludziach i zdarzeniach, które uzmysławiają, jak wiele wycierpieli Polacy tu mieszkający. Modlitwa, zapalony znicz i nasza pamięć – tyle mogliśmy …

Byliśmy w miejscach o bardzo ciekawej historii: Dubiczach, Kowalkach, Koleśnikach, Ejszyszkach, Solecznikach, Koniuchach, Sangiełowszczyźnie, Republice Pawłowskiej, Turgielach, Jaszunach, Starych Macelach, Niewoniancach. Zwiedziliśmy też Wilno, gdzie byliśmy na cmentarzach na Rossie oraz na Antokolu, pokłoniliśmy się Matce Bożej Ostrobramskiej, od Ostrej Bramy przeszliśmy starym miastem do wileńskiej katedry. Ostatnim miejscem na trasie wyprawy był memoriał w Ponarach.

Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie pod opieką nauczycieli: Jolanty Kołakowskiej oraz Danuty Kaszlej. Wspierał nas Zbigniew Kaszlej – Prezes augustowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz wice-prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Klub Historyczny współorganizował przedsięwzięcie wraz ze Stowarzyszeniem „Odra-Niemen”, które nasz wyjazd w całości sfinansowało.

Na początku lutego rodaków na Litwie odwiedzi kolejna grupa uczniów II LO w Augustowie pod opieką dyrektor szkoły – Pani Barbary Koronkiewicz. Jest to piękna forma realizacji misji szkoły i wprowadzenie uczniów klas pierwszych w wiedzę o patronie szkoły i działania na rzecz Polaków na Wschodzie.

Danuta Kaszlej

Źródło: akklub.pl

Gruby Benek
Taekwondo