• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 04 luty 2020 14:05

Płacić czy nie płacić? Oto jest pytanie!

Napisane przez KR

Do naszej Redakcji zwróciła się Czytelniczka z pytaniem dotyczącym strefy płatnego parkowania w Augustowie. A konkretniej chodziło o wyznaczenie przez Urząd Miejski takich miejsc w centrum miasta, które nie podlegałyby opłacie parkingowej. Postanowiliśmy sprawdzić, czy władze mają obowiązek takie miejsca wyznaczyć.

 

W ostatnim wydaniu Augustowski Reporter ze stycznia 2020, zamieściliście Państwo artykuł dotyczący przywrócenia płatnych parkingów w Augustowie. Czy posiadacie Państwo wiedzę, czy miasto tym razem wyznaczy strefy gdzie można zostawić auto bez opłaty? Pytam, ponieważ poprzednio takich miejsc nie było. Praktycznie całe miasto jest objęte strefą płatnego parkingu. Wiele osób pracujących w centrum dojeżdża do pracy autami (mój przypadek 32 km) i musimy gdzieś te auta zostawić. (…) Opłata za parking jest zbyt wysoka, nawet w abonamencie, aby korzystać z płatnych miejsc parkingowych” – napisała do naszej Redakcji Czytelniczka.

Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się temu tematowi.

Strefy płatnego parkowania powstają w miastach, aby ograniczyć rolę aut w najbardziej zatłoczonych miejscach, jakim są zazwyczaj centra. Z wdrożeniem takiego systemu wiąże się nierzadko wiele problemów oraz wyzwań, jednak pozytywne aspekty płynące z działania takich stref świadczą zdecydowanie na korzyść ich rozwoju. Największym problemem zatłoczonych centrów miast jest oczywiście trudność w znalezieniu miejsca do krótkotrwałego postoju lub chwilowego zatrzymania samochodu. Dlatego właśnie wprowadza się organizację parkowania, w tym opłaty za parkowanie w wybranych obszarach.

Według publikacji „Polityka parkingowa w miastach” (Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, seria Materiały Konferencyjne Nr 1(100)/2013) odpowiednia organizacja parkowania oraz stosowanie opłat parkingowych zdecydowanie przyczyniają się do poprawy funkcjonowania warunków w centrach miast. Publikacja, wśród wielu czynników argumentujących za wprowadzeniem stref płatnego parkowania, wymienia m.in. „ograniczenie zainteresowania dojazdami (np. do pracy) samochodem i zajmowania – w najbardziej atrakcyjnych rejonach i w najbardziej atrakcyjnym czasie – miejsc parkingowych i tym samym zwiększeniu dostępności obszaru (dla krótkotrwałego parkowania) dla korzystających z różnorakich jego funkcji (np. handlowych, usługowych, kulturowych)”.

Ponadto, dobrze zaplanowana organizacja stref płatnego parkowania powinna obejmować swoimi zasadami zwiększenie wysokości opłat abonamentowych dla mieszkańców strefy płatnej oraz ograniczanie liczby wydawanych abonamentów. Według wyżej wspomnianej publikacji pobieranie opłat za parkowanie powinno się odbywać również w miejscach, które „służą obsłudze obiektów miasta/zarządcy systemu (dawanie dobrego przykładu)”.

Posiłkując się tabelami opłat stref płatnego parkowania dotyczących kilku innych miast zauważyliśmy, że w każdej z analizowanych występowały opłaty abonamentowe, zwiększające się proporcjonalnie do czasu trwania abonamentu, oraz opłaty abonamentowe dla mieszkańców stref płatnego parkowania zwiększające się wraz z ilością wydawanych abonamentów. W niektórych przypadkach występowały jednak tzw. abonamenty ulgowe dla mieszkańców strefy płatnego parkowania, dla ludzi prowadzących działalność handlową na podst. umów najmu, dla instytucji oraz przedsiębiorców mających siedzibę firmy w strefie płatnego parkowania oraz dla pracowników instytucji mających siedzibę w wyżej wymienionej strefie i wykorzystujących pojazdy prywatne do celów służbowych.

Z naszych analiz wynika, że w niektórych przypadkach można wprowadzić taryfy ulgowe dla tych, którzy zatrzymują swoje samochody w miejscach płatnych parkingów cyklicznie oraz na dłuższy czas. Jak to będzie w Augustowie? Zapytaliśmy o to pana Sebastiana Chudowolskiego, pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

W Augustowie ulice dzielą się na gminne i powiatowe. W centrum ulicami gminnymi są: Rynek Zygmunta Augusta, ul. Żabia i ul. Kilińskiego. M.in. tutaj znajdować się będą strefy płatnego parkowania. Pełny wykaz ulic objętych płatnym parkowaniem, w tym ulic powiatowych, znajduje się w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie” – poinformował nas pan Chudowolski.

Zgodnie z jego sugestią, zajrzeliśmy do wyżej wymienionej Uchwały. W jej treści nie istnieje zapis dotyczący ulg dla ludzi pracujących w centrum miasta. Muszą oni uiszczać opłaty zgodnie z obowiązującym taryfikatorem.

Augustowskie władze są aktualnie na etapie poszukiwania firmy, która zajmie się poprowadzeniem strefy płatnego parkowania. Strefa płatnego parkowania zacznie obowiązywać od 1 maja 2020 roku.

2 komentarzy

  • Link do komentarza nm środa, 05 luty 2020 13:02 napisane przez nm

    na bazarze jest duży parking nie płatny

  • Link do komentarza Ziomek wtorek, 04 luty 2020 22:05 napisane przez Ziomek

    Można śmiało parkować na całej ulicy Kościuszki.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot