• 1
  • 2
  • 3
środa, 05 luty 2020 10:33

PIT-y z ZUS już są wysyłane

Napisane przez KK

To wiadomość dla osób, które w 2019 r. chociaż raz otrzymałeś świadczenie z ZUS. Zakład właśnie wysyła formularze PIT, a także przekaże poinformuje do Urzędu Skarbowego. Deklaracje wysyłane będą sukcesywnie, tak aby otrzymali je oni najpóźniej do końca lutego.

 

- Niektórzy już otrzymali, a do innych ta korespondencja dotrze już niebawem. Każdy, kto w 2019 r. chociaż raz otrzymał świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dostanie z ZUS formularz PIT. Zakład wyśle do mieszkańców województwa podlaskiego prawie 233 tys. deklaracji, z czego 207 tys. otrzymają emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, czy opiekuńcze - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dla kogo jaki formularz PIT

Roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A dostaną osoby, którzy chociaż w grudniu pobierali emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują.

Do części adresatów wysłano druk PIT-11A. Jest to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS np.: zasiłki chorobowe, macierzyńskie, oraz tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklarację tą otrzymają również osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem, albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej, czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40A.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Kiedy ZUS wyda duplikat
W uzasadnionych przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

Odliczenia, rozliczenia
Świadczeniobiorcy, którzy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Natomiast jeżeli emeryt lub rencista chce przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, to wystarczy, że poda jej KRS i swoje dane identyfikacyjne w druku PIT-OP składanym papierowo lub elektronicznie do Urzędu Skarbowego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji.

Kto nie dostanie deklaracji
Deklaracji PIT nie otrzymają dzieci poniżej 25 roku życia oraz dzieci - bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek albo dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Alimenty z kolei, wypłacone na wynienione dzieci są wolne od podatku dochodowego.

Po raz pierwszy w akcji podatkowej za 2019 rok wraz z PIT 40A/11A będzie wysyłana informacja o przekazaniu do ZUS raportu informacyjnego przez płatnika składek.

 

 

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot