• 1
  • 2
poniedziałek, 17 luty 2020 17:15

Saperzy gotowi pospieszyć z pomocą

Napisane przez RED

Kompania saperów to pododdział dysponujący specjalistycznym sprzętem niezbędnym zarówno na polu walki, jak i w działaniach kryzysowych. W niedzielę saperzy z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej szkoli się pod okiem strażaków-ochotników z OSP Szczuczyn z podstaw ratownictwa technicznego i medycznego.

 

 W zajęciach były wykorzystywane nożyce hydrauliczne, rozpieracze i agregaty będące na wyposażeniu kompanii saperów. Ten sprzęt może być używany zarówno w przypadku wystąpienia zagrożeń w czasie pokoju (np. katastrof budowlanych czy masowych wypadków), ale też do usuwania zniszczeń spowodowanych działaniami bojowymi.

W roli instruktorów wystąpili strażacy-ochotnicy z OSP Szczuczyn. Żołnierze uczyli się tego, jak: zabezpieczyć pojazd przed rozpoczęciem akcji; najszybciej dostać się do poszkodowanego; ewakuacji rannego z pojazdu, która nie doprowadzi do pogłębienia urazu. Terytorialsi mieli też szansę praktycznego użycia gaśnic (zbliżonych do tych, jakie są na wyposażeniu wojskowych ciężarówek).

Niedzielne szkolenie zostało zrealizowane na terenie firmy AUTOMET w Szymanach, która nieodpłatnie udostępniła wraki pojazdów. W organizację szkolenia zaangażowali się też żołnierze OT oraz Starostwo Powiatowe w Grajewie, które udostępniło karetkę.

Szkolenie zakończyły podziękowania dla strażaków i gospodarzy obiektu oraz wspólny posiłek.

Nie było to jedyne szkolenie z OSP w miniony weekend. W sobotę wspólne zajęcia realizowali żołnierze kompanii logistycznej i dowodzenia oraz strażacy z OSP Rudka (powiat bielski).

Elementy systemu zarządzania kryzysowego WOT stanowią integralną część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej siły i środki 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej są włączone do systemu zarządzania kryzysowego. Celem WOT jest uzupełnianie, a nie dublowanie, możliwości cywilnych służb. Istotą wspólnych szkoleń ze służbami jest dążenie do uzyskania efektu w postaci polepszenia szybkości i jakości reakcji na zdarzenie kryzysowe.

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie (powiat grajewski) powstała 22 listopada 1882 roku. W 1995 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ochotnicy w ciągu roku wyjeżdżają średnio około 120 razy. Zdecydowaną większość zdarzeń stanowią wypadki komunikacyjne. Strażacy dysponują trzema samochodami ratowniczo–gaśniczymi oraz pojazdem operacyjnym.

Taekwondo
Gruby Benek