• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 20 luty 2020 15:34

Podlaska KAS zorganizowała konferencję

Napisane przez RH

Wykrywanie oszustw podatkowych, skuteczna obsługa ruchu granicznego, zwalczanie przestępczości i ochrona społeczeństwa, a także przyjazna obsługa podatników – to priorytetowe kierunki działania podlaskiej KAS. Właśnie podsumowaliśmy naszą działalność w tym zakresie w 2019 roku.

 

Rok 2019 był trzecim rokiem działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która powstała aby jeszcze skuteczniej zwalczać i zapobiegać przestępczości ekonomicznej oraz profesjonalnie i przyjaźnie obsługiwać podatników, cały czas podnosząc standardy tej obsługi. W województwie podlaskim, bardzo istotnym zadaniem jest także ochrona i obsługa zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Wpływy z podatków

Wysokość wpływów budżetowych z PIT, CIT i VAT w województwie podlaskim w 2019 roku wyniosła 3,53 mld zł, czyli o 340 mln zł więcej niż rok wcześniej, co daje blisko 11 proc. wzrost. Wpływy budżetowe w województwie podlaskim systematycznie rosną od kilku lat. W ubiegłym roku duży wzrost wpływów nastąpił szczególnie w podatku PIT, czyli tym, który odprowadzają osoby fizyczne.

Skuteczne kontrole i wykrywanie oszustw podatkowych

Zgodnie z założeniami, które towarzyszyły tworzeniu KAS spadła liczba kontroli celno-skarbowych prowadzonych przez podlaską KAS przy jednoczesnym wzroście ich efektywności. W 2019 roku przeprowadziliśmy 199 takich kontroli, podczas gdy w 2016 roku było ich 398. Wzrastają za to kwoty nieprawidłowości ujawnianych podczas tych kontroli, co wizualizuje poniższy wykres i co jednocześnie oznacza, że lepiej typujemy do kontroli i kierujemy swoje działania tam, gdzie powinniśmy.

Rosną także wpłaty w wyniku kontroli celno-skarbowych. W 2019 r. w ich wyniku wpłynęło do budżetu 127 mln zł, to o 27 mln więcej niż w roku 2018 i o 50 mln zł więcej niż w roku 2017. W tym czasie zidentyfikowaliśmy spółkę, która brała udział we wprowadzaniu do obrotu tzw. pustych faktur. Szacowane straty Skarbu Państwa wynikające z jej przestępczej działalności to blisko 35 milionów złotych.

Dzięki współpracy KAS z Białegostoku, CBŚP i Prokuratury Regionalnej w Warszawie rozbito zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są m.in. o oszustwa podatkowe. Wstępnie oszacowane uszczuplenia Skarbu Państwa to kwota w wysokości około 25 milionów zł.
Podczas kontroli jednego z podatników ujawniliśmy finansowe nieprawidłowości związane z unikaniem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Dzięki właściwej analizie i skutecznie przeprowadzonemu postępowaniu podatkowemu do budżetu państwa wpłynęło ponad 55 milionów złotych zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

 Obsługa ruchu granicznego i podatników w urzędach

W 2019 roku na przejściach granicznych w województwie podlaskim odprawiliśmy ponad 1,6 mln samochodów osobowych, ponad 540 tys. samochodów ciężarowych oraz blisko 195 tys. wagonów. Obsłużyliśmy ponad 83 tys. zgłoszeń celnych w imporcie i blisko 53 tys. zł w eksporcie, a kwota należności wykazanych w zgłoszeniach celnych przekroczyła 1,8 mld zł. Ponadto, obsłużyliśmy 902 tys. dokumentów TAX Free na kwotę 519 mln zł.

 Podlaska KAS w 2019 roku przyjęła i obsłużyła ponad 1,8 mln dokumentów PIT, CIT i VAT. Aż 92 proc. tych dokumentów złożonych zostało w formie elektronicznej bez konieczności wizyty podatnika w urzędzie. To znaczny wzrost (rok wcześniej ten odsetek wynosił 85 proc.), który z jednej strony bardzo nas cieszy, a z drugiej pokazuje, że także w województwie podlaskim główną formą kontaktów podatników z administracją jest już forma cyfrowa.

Zwalczanie przestępczości i ochrona społeczeństwa

Łączne potencjalne straty Skarbu Państwa, którym zapobiegła podlaska KAS w obszarze akcyzy od wyrobów tytoniowych wyniosły 167 mln zł (w 2018 r. było to 154 mln zł, a w 2019 r. – 93,5 mln zł). Co ciekawe ujawniliśmy mniej niż przed rokiem papierosów bez akcyzy – 51,5 mln szt., za to zatrzymaliśmy znacznie więcej nielegalnego tytoniu – 47,5 tony. Z takiej ilości można wyprodukować kolejne 62 mln sztuk papierosów. Jeśli chodzi o przykłady akcji w tym obszarze to w pobliżu polsko-litewskiej granicy przechwyciliśmy 8,7 mln sztuk papierosów ukrytych w estońskim tirze, który miał przewozić ładunek poduszek. W tym samym miejscu przejęliśmy ponad 16 ton nielegalnego suszu tytoniowego ukrytych w ciężarówce kierowanej przez 56-letniego Polaka. Ponadto, podczas spektakularnej, wspólnej akcji z CBŚP zabezpieczyliśmy i wyeliminowaliśmy z rynku rekordową ilość 70 ton tytoniu, o szacunkowej wartości rynkowej ponad 31 milionów zł. Z takiej ilości tytoniu można by wyprodukować co najmniej 70 milionów sztuk papierosów.

Działania Krajowej Administracji Skarbowej mają na celu nie tylko ochronę budżetu państwa, ale także zwalczanie prób przemytu towarów i środków niebezpiecznych dla zdrowia i życia.

W roku 2019 zlikwidowaliśmy 6 bimbrowni, w których ujawniliśmy ponad 1 000 litrów gotowego alkoholu oraz blisko 15 000 litrów zacieru. Zajęliśmy w nich aparaturę, 23 tony cukru i 7 ton mąki. 7 osobom postawiono zarzuty związane z nielegalnym wytwarzaniem alkoholu. Największą w historii podlaskiej KAS bimbrownię zlikwidowaliśmy w czerwcu 2019 r. na terenie jednego z gospodarstw w gminie Gródek. Znaleźliśmy tam linię produkcyjną wraz z półproduktami do wytwarzania alkoholu, z których można było wyprodukować około 12 tysięcy litrów gotowego alkoholu.

Ważne ujawnienia dotyczyły także narkotyków. W 2019 roku w wyniku naszych działań zatrzymaliśmy m.in. ponad 86 kg marihuany, 246 gram amfetaminy i 2,5 litra płynnej amfetaminy, a także 232 sztuki oraz 39,71 gram środków odurzających i ekstazy. Dzięki pracy podlaskiej KAS środki te nie trafiły na rynek. Ponadto, w ubiegłym roku przechwyciliśmy 14 861 sztuk podrobionych towarów, m.in. kosmetyków, odzieży, galanterii oraz zabawek. Wśród zabezpieczonych zabawek były takie, które zawierały niebezpieczne dla zdrowia ftalany. Zatrzymaliśmy też 83 nielegalne automaty do gier hazardowych, a kwota kar wymierzonych w związku z nielegalnym hazardem wyniosła 12,4 mln zł.

KAS – przyjazna administracja

W ubiegłym roku podlaska KAS po raz kolejny została wyróżniona w ogólnopolskim rankingu. W XV Rankingu Dziennika Gazety Prawnej zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii „Najbardziej efektywna Izba Administracji Skarbowej” oraz w klasyfikacji generalnej Izb Administracji Skarbowej. To już kolejne takie wyróżnienia w tym rankingu. Podatników ucieszy z pewnością fakt, iż otwieramy nowe, kolejne już miejsca przyjmowania deklaracji AKC-U, czyli deklaracji składanych obowiązkowo w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Najczęściej chodzi o sprowadzane z zagranicy używane auta. Dotychczas takie deklaracje w województwie podlaskim można było składać w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku, Urzędzie Skarbowy w Łomży i Urzędzie Skarbowym w Suwałkach. Od 3 marca 2020 r. deklaracje AKC-U będzie można złożyć również w Urzędzie Skarbowym w Augustowie, Urzędzie Skarbowym w Bielsku Podlaskim i Urzędzie Skarbowym w Grajewie. Nowe lokalizacje ułatwią załatwianie spraw w tym zakresie.

Podlaska KAS prowadzi także szereg działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

W 2019 roku w trakcie kampanii PIT zorganizowaliśmy 40 spotkań informacyjnych dotyczących rozliczeń. Wzięło w nich udział blisko 800 podatników, a wśród osób, którym udzielono wsparcia przy rozliczaniu PIT, byli m.in. podopieczni Polskiego Związku Niewidomych i Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Ponadto, podczas 24 spotkań zorganizowanych w ramach „Akademii Cła i Akcyzy” spotkaliśmy się z blisko 5 tys. osób i rozmawialiśmy o zadaniach KAS. Z kolei, w ramach akcji profilaktycznej „Hazard? Nie, dziękuję!” odwiedziliśmy 55 szkół, w których spotkaliśmy się z 2 tys. uczniów przestrzegając ich przed skutkami uzależnienia od gier hazardowych.

Radosław Hancewicz

 

 

 

 

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot