• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 20 luty 2020 21:01

Walentynki z gągołami

Napisane przez JJ
Fot:  Marek Węgrzynowicz Fot: Marek Węgrzynowicz

Motywem przewodnim tego spotkania były ptaki i budki lęgowe.

 

Od kilku miesięcy Nadleśnictwo Augustów ściśle współpracuje z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Augustowie, którego głównym motywem pracy jest wychowywanie, resocjalizacja oraz edukacja dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej. W ten szczególny dzień, 14 lutego podopieczne wraz z wychowawcą i naszym edukatorem w asyście leśniczego wybrali się w teren. Motywem przewodnim tego spotkania były ptaki i budki lęgowe.

Na samym początku omówiono krótko zakresu ochrony ptaków w Lasach Państwowych, która jest jednym z wielu elementów ochrony lasu. Nadleśnictwo Augustów na swoim terenie ma wywieszonych łącznie około 1500 sztuk budek lęgowych różnego typu tj.:

a) A1 – dla najmniejszych dziuplaków (sikora modra, muchołówka żałobna),
b) A – dla większych dziuplaków (sikora bogatka, wróbel, mazurek),
c) B – dla szpaka, krętogłowa, kowalika, pleszki,
d) D – dla gołębia siniaka, dudka,
e) E – dla puszczyka, gągoła, tracza nurogęsi.

Dodatkowo Nadleśnictwo Augustów od kilku lat rozwiesza na swoim terenie budki i kosze lęgowe dla gągołów i nurogęsi oraz krzyżówek. Budki rozwieszane są w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu aby kaczęta mogły szybko znaleźć się na wodzie, gdzie są bezpieczne. Kosze stawiane są na kołkach wbitych w dno, zabezpieczonych plastikową rurą, która uniemożliwia drapieżnikom dostanie się do gniazd. Dzięki tym działaniom, znacznie zwiększyła się udatność lęgów, ponieważ kaczki nie muszą zakładać gniazd daleko od wody. W pierwszym roku po rozwieszeniu budek zaledwie 10 % było zajęte a po trzech latach ponad połowa.  Podopieczne wraz z leśnikami zajęły się wywieszaniem budek lęgowych dla gągołów w pobliżu linii brzegowej jeziora. Pomimo, że motywem przewodnim spotkania były ptaki uczestnicy postanowili powalczyć z  efektami ludzkiej bezmyślności i braku kultury i zebrali napotkane śmieci……Ilość…..zdjęcia mówią same za siebie.

Dzięki takim akcjom młodzież naocznie i wręcz namacalnie widzi jakim problemem są śmieci w lasach. Kształtuje się postawy i świadomość ekologiczną młodzieży, uświadamia o odpowiedzialności za stan środowiska. Mają większą świadomość tego co daje nam las, jak ważną rolę spełnia. Dla niektórych lasy są bezpośrednim źródłem pokarmu, drewna, a także schronieniem, są częścią ich codziennego życia.

Za pracowitość i entuzjazm w realizowanym wspólnie przedsięwzięciu podopiecznym i wychowawcom Ośrodka Wychowawczego w Augustowie DZIĘKUJEMY !!!

 

Joanna Jadeszko

Źródło: Nadleśnictwo Augustów
 

Gruby Benek