• 1
  • 2
  • 3
środa, 26 luty 2020 09:01

Dolina Rolnicza 4.0 - pomysł na przyszłość naszego regionu

Napisane przez MS

Podlaskie posiada odpowiedni potencjał, żeby stworzyć tu ekosystem innowacji technologicznych zwanych Doliną Rolniczą 4.0 – to wniosek z badań eksperckich zleconych przez Komisję Europejską. Ich wyniki zostały przedstawione podczas wtorkowej (25.02) konferencji na Politechnice Białostockiej, w której wzięli udział m.in. marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Stanisław Derehajło.

 

 – To ambitny, unikalny projekt w skali kraju, a nawet świata – podkreślał otwierając wtorkową konferencję marszałek Artur Kosicki. – Chciałbym, żeby był realizowany właśnie tu, w województwie podlaskim, przynosząc regionowi sławę. To moje marzenie.

Projekt, nad którym pracuje samorząd województwa, zakłada współpracę władz regionu, przedstawicieli biznesu i nauki, której efektem byłoby tworzenie innowacji technologicznych, na wzór Doliny Krzemowej w USA. Innowacji, których sprzedaż przyczyniałaby się do wzrostu gospodarczego województwa podlaskiego.

Artur Kosicki zaznaczył, że projekt ma wykorzystywać potencjał naszego regionu: silny przemysł rolno-spożywczy, rolnictwo indywidualne, wyspecjalizowane uczelnie oraz biznes.
- Mamy opracowywać technologie potrzebne dla rolnictwa i produkcji żywności na światowym poziomie. Żeby nasze firmy tworzyły te technologie, sprzedawały je na globalnych rynkach, a podatki płacone były w Podlaskiem – mówił Andrzej Ławicki, przedsiębiorca i pomysłodawca powstania Doliny Rolniczej 4.0.

Dr Tomasz Szejner z University of Cambridge, jeden z trzech ekspertów badających kluczowe elementy projektu i szanse jego realizacji w naszym regionie, prezentując wyniki swojej pracy jasno powiedział, że Podlaskie może z powodzeniem budować taki ekosystem. Spełniony jest tu szereg warunków, z których jednym z ważniejszych jest otwartość i zainteresowanie stron projektu. Jego zdaniem, wynikiem tak pojętej współpracy środowisk, może być tworzenie innowacji o charakterze globalnym.
Nie bójcie się tego, że możecie być najlepsi na świecie – mówił do uczestników konferencji na PB.

W pracach nad koncepcją posiłkowano się  dobrze funkcjonującymi wzorcami z innych krajów. O fińskich doświadczeniach opowiadał podczas konferencji Martti Launonen, dyrektor generalny Hubconcepts.
Udało mi się tu spędzić tylko jeden dzień, ale już widzę, że znajdują się tu wszystkie niezbędne instytucje i wszystkie niezbędne szanse, by osiągnąć światowy sukces – powiedział.

Zaznaczył, że źródłem powodzenia projektu w Finlandii było to, że udało się namówić do współpracy wszystkich kluczowych interesariuszy: przedstawicieli władz lokalnych, biznesu oraz nauki i podkreślił, że, jego zdaniem, taki sukces da się powtórzyć w Podlaskiem.

Adam Ławicki obecny etap prac nad projektem nazwał opracowaniem instrukcji obsługi.
Teraz trzeba określić sposób w jaki mamy działać i scalać trzy podstawowe części naszego społeczeństwa: biznes, naukę i administrację – powiedział.
Zaznaczył, że rozpoczęcie wdrażania projektu może się rozpocząć w ciągu kilkunastu miesięcy. Teraz, jak dodał marszałek Artur Kosicki, przyszedł czas na poszukiwanie źródeł finansowania projektu. – Chcemy, żeby było to pieniądze pochodzące z funduszy europejskich, spoza puli środków dedykowanych naszemu regionowi – podkreślił marszałek.

Konferencję zakończyła debata z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej i reprezentantów świata nauki. Panel dyskusyjny moderowała Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Małgorzata Sawicka

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot