• 1
  • 2
  • 3
środa, 26 luty 2020 15:18

Czy będzie zakaz używania telefonów w szkołach?

Napisała

Ministerstwo Cyfryzacji zamierza wrócić do tematu wprowadzenia zakazu używania przez uczniów telefonów w szkole. Smartfony są bowiem w dzisiejszych czasach rzeczą, z którą dzieci rzadko się rozstają i bardzo często nadużywają nowych technologii np. podczas lekcji.


Pojawiły się doniesienia, że Ministerstwo Cyfryzacji planuje wprowadzenie odgórnego zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach. Temat ten był już wielokrotnie omawiany w poprzednich latach, jednak nagminnie powtarzające się przypadki nadużywania przez uczniów smartfonów podczas trwania lekcji oraz na przerwach spowodowały, że postanowiono do niego powrócić. Problem trzeba przecież jakoś rozwiązać. Czy zabronienie uczniom korzystania z telefonów, a nawet przynoszenia ich do szkoły, jest w stanie pomóc, czy tylko zaszkodzić placówkom? Zdania są podzielone.

W tej chwili nie istnieją jeszcze żadne przepisy, które mówiłyby o zakazie używania smartfonów w szkołach, a o warunkach korzystania z telefonów przez uczniów mogą decydować sami dyrektorzy. Najczęściej dotyczy to używania smartfonów podczas trwania zajęć, ponieważ bardzo rozprasza to ucznia, który traci zainteresowanie tematem lekcji. Nadużywanie telefonów na przerwach również nie działa na korzyść dziecka, traci ono bowiem możliwość kontaktu z rówieśnikami.

Co na temat wprowadzenia zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach sądzą dyrektorzy augustowskich placówek? Zapytaliśmy o to pana dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, pana Macieja Oleksego, oraz panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie, panią Wiesławę Chrulską.

„W naszej szkole obowiązuje zakaz używania telefonów podczas lekcji. Uczniowie mogą z nich korzystać wyłącznie na przerwach” – poinformował nas pan dyrektor Maciej Oleksy. „Oczywiście uczniowie kombinują na lekcjach, chcąc skorzystać ze smartfona, jednak zwrócenie uwagi czy krótka rozmowa przynoszą pozytywny efekt” – dodaje pan dyrektor. Wewnętrzny zakaz korzystania z telefonów obowiązuje również pracowników pedagogicznych zatrudnionych w augustowskim ZST. Co pan dyrektor Oleksy sądzi na temat wprowadzenia przez Ministerstwo Cyfryzacji zakazu dotyczącego wyżej wymienionej sprawy? „Mamy swoje wewnętrzne rozwiązania i sądzę, że odgórne zarządzenie raczej by nam nie pomogło” – poinformował nas pan dyrektor.

Jak do kwestii używania smartfonów podchodzi dyrekcja SP nr 3 w Augustowie? „Korzystanie z telefonów komórkowych to plaga” – mówi dyrektor Chrulska. „Problem wynikł na spotkaniu trójek klasowych. Zaproponowałam rodzicom, aby dzieci nie przynosiły telefonów do szkoły, jednak nie zaakceptowali oni tego pomysłu, tłumacząc, że chcą mieć kontakt ze swoimi dziećmi” – powiedziała pani dyrektor. „W związku z tym w statucie szkoły umieściliśmy zapis mówiący, że uczeń może skorzystać z telefonu zarówno na lekcji jak i na przerwie wyłącznie za zgodą nauczyciela” – dodała pani Chrulska. Powiedziała, że nauczyciele sumiennie przestrzegają tych wytycznych, przez cały czas kontrolując dzieci, tym samym dbając o ich dobrą wzajemną komunikację. Sami również podlegają przepisowi regulaminu pracy, który zabrania im korzystania ze smartfonów podczas prowadzenia lekcji. O ewentualnym wprowadzeniu zakazu Ministra Cyfryzacji pani dyrektor wypowiedziała się następująco: „Nie pomoże, ponieważ zbyt sztywno określałby zasady i byłby zbyt trudny do wyegzekwowania”.

Przede wszystkim należy znaleźć równowagę między korzystaniem z nowoczesnych technologii, a tradycyjnymi metodami nauki w taki sposób, aby używanie Internetu czy telefonu komórkowego przez dzieci przynosiło im jak najwięcej korzyści.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot