• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 27 luty 2020 19:00

Harmonogram rekrutacji uczniów do szkół średnich

Napisała
Starostwo Powiatowe w Augustowie Starostwo Powiatowe w Augustowie

Augustowskie szkoły średnie są przygotowane na przyjęcie wszystkich uczniów kończących ósmą klasę w naszym powiecie oraz osób z innych powiatów. Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego, rozpocznie się 11 maja br.

Zachęcamy do kontynuowania nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej w Augustowie.

Wykaz szkół i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Uwaga: Ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej obowiązkowymi przedmiotami punktowanymi jest język polski i matematyka. Dodatkowo punktowane przedmioty są podane w nawiasie przy nazwie klasy.

I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie

- medyczno – przyrodnicza (biologia, język angielski)
- matematyczno – techniczna (geografia, język angielski)
- prawniczo – medialna (wiedza o społeczeństwie, historia)
- informatyczno – lingwistyczna (informatyka, język angielski)
- oddział przygotowania wojskowego – zostanie utworzony po uzyskaniu zgody Ministra Obro-ny Narodowej (wiedza o społeczeństwie, język angielski)

II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie

- medyczno – weterynaryjna (chemia, biologia)
- ekonomiczno – politechniczna (geografia, informatyka)
- medialno – prawnicza (wiedza o społeczeństwie, język angielski)

Augustowskie Centrum Edukacyjne Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie

- technik mechatronik (fizyka, informatyka)
- technik informatyk (fizyka, informatyka)
- technik handlowiec (geografia, język angielski)
- technik hotelarstwa (geografia, język angielski)

Augustowskie Centrum Edukacyjne Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Augustowie

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (fizyka, język angielski)
- elektryk (fizyka, język angielski)
- wielozawodowa (zostaną przyjęci wszyscy chętni)

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego Technikum Nr 2 w Augustowie

- technik mechanik (fizyka, język angielski)
- technik żywienia i usług gastronomicznych (chemia, biologia)

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Augustowie

- kucharz (chemia, biologia)
- mechanik pojazdów samochodowych (fizyka, język angielski)

Poniżej podajemy harmonogram rekrutacji:

- Od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z wyłączeniem oddziału przygotowania wojskowego*.

Etapy rekrutacji dotyczące wyłącznie kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego:

- Od 11 maja do 20 maja 2020 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego.
- Od 21 maja do 29 maja 2020 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego.
- W dniu 10 czerwca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Etapy rekrutacji dotyczące wszystkich kandydatów:

- Od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
- W dniu 13 lipca 2020 r. godz. 10:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
- Od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
- W dniu 21 lipca 2020 r. godz. 10:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

* Zostanie utworzony po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Augustowie

1 komentarz

  • Link do komentarza natalia piątek, 28 luty 2020 20:29 napisane przez natalia

    A gdzie są podstawowe profile takie jak mat-fiz czy human? myślę że na nie będzie większe zapotrzebowanie

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot