• 1
  • 2
  • 3
środa, 04 marzec 2020 15:33

Radni zdecydowali w sprawie przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie

Napisała

11 lutego Koalicja Obywatelska Rady Miejskiej w Augustowie złożyła wniosek o odwołanie Przewodniczącej Rady Miejskiej. Na ostatniej sesji zapadła decyzja w tej sprawie.

W dniu 3 marca odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej w Augustowie, podczas której samorządowcy głosowali w kwestii odwołania przewodniczącej, pani Alicji Dobrowolskiej. Zanim jednak doszło do decyzji, kilku radnych miało w tej sprawie wiele do powiedzenia. W stronę przewodniczącej padało mnóstwo niekorzystnych uwag, ale były również głosy stające w jej obronie.

„Rolą opozycji jest pilnowanie pewnych spraw tak, żeby zasady obowiązujące wszystkich były proporcjonalnie też do wszystkich stosowane” – powiedział radny Adam Sieńko. „Podam tylko parę uwag, co do funkcjonowania rady miasta i tego, że pani toleruje takie zasady jako przewodnicząca funkcjonowania naszej rady”.

Jedną z kwestii, do której odniósł się pan Sieńko było to, że rada miasta jest zwoływana w sprzeczności ze statutem miasta bez udostępniania materiałów radnym z odpowiednim statutowym terminem.

„Kolejny zarzut to jest dopuszczenie do wyrażenia zgody do zwolnienia radnego z pracy w trybie bez opinii komisji stosownej z naruszeniem zasad możliwości obrony radnego. Było to działanie niespotykane na skalę Polski i jakimś precedensem wyjątkowym. Obniżono poprzez taki sposób procedowania prestiż rady miasta” – kontynuował Adam Sieńko.

Radny Dariusz Ostapowicz stanął w obronie przewodniczącej Alicji Dobrowolskiej.

„Mamy tutaj do czynienia z pewną próbą narzucenia większości rady swojej takiej narracji politykierskiej, bo nie są to przykłady, które silą się na merytorykę” – powiedział. W swojej dalszej wypowiedzi przyznał, że kiedyś pani Dobrowolska pozwalała na przedłużanie wypowiedzi radnych, co przeradzało się w niepotrzebne dyskusje, ale wyciągnęła wnioski ze swojego postepowania i takie zachowania nie mają już miejsca.

„Ja bardzo liczyłam na nową jakość w radzie, taką jakość, jaką zapowiadała pani przewodnicząca, ponieważ sama oddałam głos na kandydaturę pani przewodniczącej. Natomiast obserwując to co się dzieje, ja tej nowej jakości nie zauważyłam. Chodzi mi również o organizowanie pracy rady, czyli sprawy techniczne” – stwierdziła radna Aleksandra Maria Sigillewska. Zauważyła również, że terminy obrad są wyznaczane w taki sposób, że radni nie mogą się spodziewać kiedy odbędzie się np. posiedzenie rady miasta. Według pani Sigillewskiej takie zachowanie przewodniczącej nie jest w porządku.

„Na stronie internetowej w zakładce rady miejskiej nie ma planu pracy rady na 2020 rok. Taki plan powstał i on miał również służyć mieszkańcom. Natomiast nie pojawił się. Nie ma informacji o radnych, radni nie mają maili służbowych. Jeżeli mieszkaniec chce się skontaktować z radnym, to nie wiem w jaki sposób miałby się skontaktować” – kontynuowała radna Sigillewska. Na koniec swojej wypowiedzi dodała, że uważa, iż każdemu należy dać drugą szansę, dlatego wstrzyma się od głosu w nadziei, że sytuacja ulegnie zmianie i poprawie.

Radny Marcin Kleczkowski postanowił odnieść się do poprzednich wypowiedzi radnych, dotyczących poprawy procedowania podczas sesji.

„To sprawne procedowanie, które rzekomo ma teraz miejsce, to jest chyba jakieś nieporozumienie. Przecież tragikomicznie wygląda to odliczanie sekund, to niedopuszczanie do głosu, te upomnienia z jakimś wpisem do protokołu, to naprawdę przestaje być zabawne” – stwierdził.

„To co ja słyszę, to jest kabaret. Chyba w przedszkolu dzieci się troszeczkę poważniej zachowują. Padają tak absurdalne zarzuty. Ja bym naprawdę chciała, żeby każdy sobie przypomniał jak wyglądało posiedzenie sesji za kadencji przewodniczącego pana Marcina Kleczkowskiego” – stanęła w obronie przewodniczącej radna Jolanta Roszkowska.

Przewodnicząca Alicja Dobrowolska, w ramach swojej obrony, powiedziała: „Wszystkim chciałam oświadczyć, że jestem niewolnikiem tylko i wyłącznie własnego sumienia. I nikt na mnie żadnych wpływów nie wywiera, nie wywierał i wywierać nie będzie”.

Następnie, po wybraniu specjalnej Komisji Skrutacyjnej, której członkami zostali Magdalena Śleszyńska, Mirosław Chudecki oraz Marek Sznejder, radni przystąpili do tajnego głosowania w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, z czego 7 było za odwołaniem przewodniczącej z obejmowanej przez nią funkcji, 10 przeciw, 1 radny wstrzymał się odgłosu, a 1 głos był nieważny. W związku z tym Alicja Dobrowolska, bezwzględną większością głosów, nie została odwołana z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie.

„Chciałam podziękować koleżankom i kolegom za zaufanie. Również nie mam pretensji do Koalicji, która złożyła ten wniosek. Wilczym prawem jest, aby opozycja kij w szprychy wsadzała, ale mam nadzieje, że to nie będzie już tylko personalne, a będziemy dbać o dobro mieszkańców i miasta. I tak jak zawsze mówiłam, jesteśmy na służbie. Ja też tę swoją funkcję traktuję jako służbę mieszkańcom i miastu” – powiedziała na koniec przewodnicząca rady.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot