• 1
  • 2
piątek, 13 marzec 2020 13:18

W Augustowie odbyła się nadzwyczajna sesja rady miasta

Napisała

Dnia 12 marca odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Augustowie. Była to sesja nadzwyczajna, którą zwołano na specjalny wniosek burmistrza.

Na nadzwyczajnej sesji radni omawiali działania, które dotychczas zostały podjęte w sprawie epidemii koronawirusa. Głosowali także nad projektem uchwały w sprawie udzielania przez Gminę Miasto Augustów pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.

„W ostatnich dniach analizowaliśmy informacje, które do nas dopływają. Nie są to wnioski napawające optymizmem. Każą być ostrożnym i szukać rozwiązań, które będą minimalizowały ryzyko. Musimy być gotowi, musimy móc reagować na bieżącą sytuację” – powiedział burmistrz Mirosław Karolczuk.

„Niektórzy może powiedzą, że za mocne są te zadania. Uważam, że tak nie jest. Doświadczenia wszystkich krajów pokazują, że naprawdę nie jest to sytuacja mało poważna. Statystyka pokazuje, że w niektórych krajach postęp jest bardzo szybki. W naszym kraju dopiero to się zaczyna odczuwać i powinniśmy zrobić wszystko, w trosce o mieszkańców, aby Augustowa to dotyczyło w jak najmniejszym stopniu i jak najpóźniej. Nie wiemy co przed nami. Dzisiaj robimy pierwszy krok, żeby być do tego przygotowanym” – kontynuował burmistrz.

Na czwartkowym spotkaniu, w którym udział wzięli m.in. włodarze Augustowa, Starosta Augustowski i dyrektor augustowskiego szpitala, omawiano największe i najpilniejsze potrzeby powiatu. Uzyskano zapewnienie, że powiat oraz szpital są dobrze przygotowane do działań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Mimo to Gmina Miasto Augustów chce pomóc powiatowi augustowskiemu, przeznaczając część środków finansowych, które uzyskała z dotacji. Na razie otrzymała kwotę 200 tysięcy złotych, a docelowo ma otrzymać jeszcze 300 tysięcy złotych. Kwota, którą władze miasta chcą przekazać na pomoc, to 160 tysięcy złotych.

„Środki te pozwolą na doposażenie w sprzęt oraz wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Liczymy, że pomoże to w funkcjonowaniu tej placówki wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba” – poinformował Mirosław Karolczuk.

Pieniądze mają być przeznaczone na zakup aparatu do dezynfekcji pomieszczeń (koszt 60 tysięcy złotych), 7 sztuk ssaków (koszt około 50 tysięcy złotych) oraz respiratora (koszt 50 tysięcy złotych).

Wątpliwości, co do zakupu wymienionego sprzętu, miał radny Tomasz Dobkowski.

„Czy jest szansa żeby jeszcze kupić respirator? Słyszałem, że jest to bardzo trudne. Przekazujemy pieniądze. Co wtedy, jeżeli powiat nie zakupi tego sprzętu, na które je dajemy?” – pytał.

Skarbnik miasta Sławomir Sieczkowski zapewnił, że w wyniku realizacji uchwały zostanie spisane stosowne porozumienie z powiatem, w którym będzie informacja, na jaki dokładnie cel jest przeznaczona dotacja. Co do możliwości zakupu respiratora wypowiedział się następująco.

„Mamy informacje sprzed dwóch dni, że takie możliwości jeszcze były. Z tym że czas oczekiwania nie jest szybki. Nie jest to informacja oficjalna, ale ten czas oscyluje wokół czterech tygodni. Czy to się uda jutro czy pojutrze, tego nie wiemy. Stąd też taka szybka reakcja z uwagi na to, aby to zakupić”.

Radna Magdalena Śleszyńska chciała wiedzieć iloma miejscami dysponuje augustowski szpital, żeby objąć ludzi kwarantanną, czy też obserwacją, oraz jeżeli się okaże, że są zachorowania, to iloma osobami placówka będzie w stanie się zająć.

„Po te informacje odesłałbym do szpitala. Myśmy tak szczegółowo nie rozmawiali. Bodajże padł temat liczby łóżek. 15 łóżek na oddziale zakaźnym, zdaje się, ta liczba padła podczas tego spotkania” – poinformował burmistrz.

Ostatecznie projekt uchwały w sprawie udzielania przez Gminę Miasto Augustów pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu został przyjęty jednogłośnie.

Gruby Benek
Taekwondo