• 1
  • 2
niedziela, 15 marzec 2020 18:17

Wspólny sukces drogowy

Napisane przez RED
Fot. Nadleśnictwo Płaska Fot. Nadleśnictwo Płaska

Przebudowa ważnej drogi gminnej prowadzącej do przejścia granicznego w Kurzyńcu, będącej swego rodzaju wizytówką Polski i Unii Europejskiej, była możliwa dzięki współpracy kilku instytucji oraz zaangażowaniu i życzliwości wielu osób, również Lasów Państwowych.

 

Puszcza Augustowska z całym swoim bogactwem przyrodniczym przyciąga co roku liczne tłumy turystów. Z każdym rokiem znaczenia nabierają przejścia graniczne. Wśród nich wyróżnia się polsko-białoruskie przejście na śluzie w Kurzyńcu.
To skłoniło władze Gminy Płaska do podjęcia starań w celu poprawy wyjątkowo wyeksploatowanego odcinka drogi asfaltowej, jedynej prowadzącej do zabytkowej śluzy. Finalnie podpisano z Wojewodą Podlaskim umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” polegającej na wyremontowaniu odcinka drogi od miejscowości Rudawka do polsko-białoruskiego granicznego przejścia wodnego i pieszo rowerowego na śluzie w Kurzyńcu.

Podczas uroczystego otwarcia przebudowanego odcinka drogi Wójt Gminy Płaska Pan Wiesław Gołaszewski podkreślił, że inwestycja nie doszłaby do skutku bez wsparcia Lasów Państwowych. W przecięciu symbolicznej wstęgi uczestniczyli leśnicy z Dyrektorem RDLP w Białymstoku Panem Andrzejem Nowakiem, przedstawiciele Wojewody Podlaskiego, a także działacze samorządowi i mieszkańcy.

Wykonanie nowej drogi było uzasadnione poprawą funkcji turystycznych obszaru gminy, zwiększeniem gospodarczej konkurencyjności regionu, wzrostem ruchu transgranicznego, a przede wszystkim poprawą jakości życia mieszkańców tej wyjątkowo lesistej gminy.

Efekty inwestycji i przeważające komentarze potwierdzają słuszność wspierania przedsięwzięć służących społeczności regionu Puszczy Augustowskiej i przyjezdnych.

 

Źródło: Nadleśnictwo Płaska

Gruby Benek
Taekwondo