• 1
  • 2
wtorek, 24 marzec 2020 19:25

Informacja o działaniu podlaskich szpitali i trybie przyjęć w związku z epidemią

Napisane przez CR

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną szpitale w województwie podlaskim wprowadziły nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów we wszystkich oddziałach. Placówki lecznicze funkcjonują na określonych zasadach z uwzględnieniem procedur związanych z zagrożeniem koronawirusem.

 

Rejestracja pacjentów będzie odbywała się telefonicznie. Przychodnie są przystosowane do udzielania porad lekarskich również drogą telefoniczną w godzinach pracy. Szpitale wprowadzają całkowity zakaz odwiedzin chorych.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami:

SP ZOZ Augustów

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące funkcjonowania SP ZOZ w Augustowie:

W związku z wprowadzonym w dniu 20.03.2020 r. stanem epidemii informujemy, że poniższa organizacja udzielania świadczeń w SPZOZ w Augustowie obowiązuje do odwołania.
1.    W całym szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin osób hospitalizowanych.
2.    Porody odbywają się jak dotychczas – z wyłączeniem porodów rodzinnych. Poród odbywa się bez obecności osób towarzyszących.
3.    Nie pracują: Poradnia Rehabilitacyjna wraz z Działem Fizjoterapii, Poradnia Chorób Zakaźnych, Pracownia Endoskopii – nie są udzielane świadczenia gastroskopii i kolonoskopii,
Pozostałe poradnie specjalistyczne - pracują:
Jeżeli pacjent potrzebuje wyłącznie przedłużenia leku na receptę bądź zwolnienia lekarskiego, skierowania, zaświadczenia - proszeni są o kontakt telefoniczny.  Dotyczy to także osób już zapisanych do poradni w najbliższych dniach – dzięki temu możliwe będzie uniknięcie konieczności stawienia się w poradni osobiście. O kodzie wystawionej e-recepty Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie lub przez system e-zdrowie.

Na wizytę należy zgłaszać się pojedynczo, bez osób towarzyszących

1.  Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (tel. 87 64 44 277),
2.  Poradnia Chirurgii Ogólnej i Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (rejestracja do obu poradni 87 64 44 297).
Poradnia Lekarza Rodzinnego (POZ) tel. 87-64-44-298:
1.  Od poniedziałku do piątku w godz : 8.00-17.30 udzielane są TELEPORADY,
2.  W sytuacji, kiedy po przeprowadzonym wywiadzie z pacjentem, lekarz stwierdzi, że niezbędna jest wizyta pacjenta w   przychodni, pielęgniarka umówi pacjenta na konkretną godzinę, 
3.  Bilanse i szczepienia nie będą wykonywane w najbliższym czasie.
4.  Jeżeli pacjent potrzebuje wyłącznie przedłużenia leku na receptę, zwolnienia lekarskiego, skierowania, zaświadczenia -   bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub skorzystanie ze skrzynki na listy, która znajduje się przy drzwiach do   poradni. Obowiązkowo proszę podać nr. telefonu.
Władze szpitala proszą o odłożenie w czasie składanie wniosków o wydanie dokumentacji medycznej.

 Szpital MSWiA w Białymstoku

Szpital wykonuje świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych w  ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Teleporada dostępna pod nr telefonu: 85 869 4589
Lekarze Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej udzielą porad na bieżąco przez telefon. Pacjenci umówieni na wizyty kontrolne również proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Lekarz udzieli informacji oraz podejmie decyzję o ewentualnym przełożeniu wizyty, bądź stawieniu się osobiście na wyznaczoną godzinę.
Do odwołania wstrzymane przyjęcia pacjentów do planowych zabiegów operacyjnych.
Wszystkim pacjentom, z urzędu, zostanie ustalony nowy termin zabiegu, o którym pacjenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

SP ZOZ w Sejnach

SP ZOZ w Sejnach zapewnia, że będą przyjmowani pacjenci w trybie pilnym, tj. w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
Przyjmowane będą także pacjentki do porodów, z wyłączeniem porodów rodzinnych.
SP ZOZ w Sejnach informuje, że wszelkie badania diagnostyczne będą wykonywane w trybie pilnym po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie: USG, RTG, tomograf komputerowy: tel. 875 172 309, 875 172 302, 875 172 322, Badania endoskopowe (kolonoskopia, gastroskopia): tel. 875 172 356
Prosimy wszystkie osoby, aby wizyty w szpitalu odbywały się tylko w razie konieczności.
Zobowiązuje się wszystkie osoby z objawami przeziębienia (kaszel, katar, gorączka), do zgłoszenia się do szpitala tylko w razie zagrożenia życia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr: 875 172 301
W  sytuacji kiedy jest to niezbędne pacjent zostaje umówiony na konkretną godzinę do lekarza.
W przypadku zlecenia kolejnej wizyty specjalistycznej lekarz wystawia dokument z datą potwierdzający konieczność odbycia następnej wizyty.
Nie należy zgłaszać się po recepty lub zwolnienia - prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie.

Szpital w Grajewie

Wejście pacjentów do budynku Szpitala w Grajewie będzie możliwe tylko od strony SOR-u po przeprowadzeniu wstępnej kwalifikacji przez personel medyczny.

W sytuacji kiedy jest to niezbędne pacjent zostaje umówiony na konkretną godzinę do lekarza.
W przypadku zlecenia kolejnej wizyty specjalistycznej lekarz wystawia dokument z datą potwierdzający konieczność odbycia następnej wizyty.
Nie należy zgłaszać się po recepty lub zwolnienia - prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie.
W powyższych przypadkach proszę dzwonić pod następujące nr telefonów: 86 272 32 71 wew. 221, 86 272 32 71 wew. 280.
Wejście pacjentów do budynku Szpitala w Grajewie będzie możliwe tylko od strony SOR-u po przeprowadzeniu wstępnej kwalifikacji przez personel medyczny.
Wizyty telefoniczne w poradniach specjalistycznych.

Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

Ograniczono świadczenia zdrowotne w zakresie: Fizjoterapii ambulatoryjnej, Lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, Rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale dziennym, Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale dziennym do przypadków „pilnych”.
Pełen zakres świadczeń będzie udzielane w zakresie: Rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, Rehabilitacji neurologicznej, Świadczeń udzielanych w poradni leczenia bólu  

SP ZOZ Hajnówka

W szpitalu wprowadzony został zakaz odwiedzin. Wstrzymane  zostały przyjęcia planowe do odwołania
Przychodnia Rejonowa Nr 2 (budynek Szpitala) obecnie mieści się w części poz dla dzieci chorych. Rejestracja Przychodni Rejonowej Nr 2 (Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda 9), tel. 85 682 91 73
Zamknięte są: Pracownia Fizjoterapii w Hajnówce, Gabinet Rehabilitacji w Kleszczelach, Oddział Dziennym Rehabilitacji oraz Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Dzieci.
Wstrzymane zostały zajęcia w Szkole Rodzenia.
Punkt Pobrań Materiału do badań laboratoryjnych przeniesiony jest do Gabinetu POZ, nr 29 w budynku Szpitala. Materiał pobierany będzie od poniedziałku do piątku, w godz. 7:15 – 10:00. Należy zgłaszać się wyłącznie w pilnych przypadkach.
Wnioski o dokumentację medyczną należy składać drogą telefoniczną 85 682 91 41, w godzinach od 8 do 15  lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Termin odbioru kserokopii dokumentacji medycznej ulegnie wydłużeniu do 3 tygodni od momentu złożenia wniosku.
Wizyty w SPZOZ w Hajnówce należy ograniczyć wyłącznie do pilnych. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją, lekarzem lub administracją. Podmiot apeluje o ograniczenie liczby osób towarzyszących.  

SP SP ZOZ w Suwałkach

Personel medyczny w komórkach organizacyjnych udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych jest dostępny dla Pacjentów na dotychczasowych zasadach (w godzinach i dniach) zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W związku z zagrożeniem i rozprzestrzenianiem się koronawirusa podmiot leczniczy dopuszcza na życzenie pacjenta,  udzielanie porad z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności oraz wystawianie e-recept.
Telefony kontaktowe: godz. 07.00 - 14.30: tel. 87 56 26 400, godz.  08.00 – 18.00: tel. 87 56 26 471, godz. 18.00 –  07.00:  tel. 87 56 26 401

SP ZOZ Sokółka

Wg informacji SP ZOZ Sokółka, wszystkie poradnie pracują na bieżąco i wszyscy zgłaszający się pacjenci mają na bieżąco udzielane świadczenia zdrowotne.
Na bieżąco udzielane są teleporady pacjentom poradni: Chirurgii urazowo-ortopedycznej, położniczo-ginekologicznej ze szkołą rodzenia, chirurgii ogólnej, neurologicznej, onkologicznej, kardiologicznej, chorób płuc i gruźlicy, nefrologicznej, neurochirurgicznej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Zabiegi z zakresu fizjoterapii zostaje wstrzymane od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania. Pacjenci zostaną poinformowani o nowych terminach. (na podstawie http://szpitalsokolka.pl/)
Z teleporady korzystać mogą pacjenci już pozostającym pod opieką specjalistów i wymagający okresowej kontroli.
Zakres teleporady obejmować może: zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w pacówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

SP ZOZ Mońki

SP ZOZ Mońki wprowadziło nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów we wszystkich poradniach POZ oraz poradniach specjalistycznych.
Stosowny komunikat wraz z opisem wprowadzonych zasad zamieszczony został na stronie internetowej podmiotu leczniczego http://www.spzoz.monki.pl/.
BCO w Białymstoku
Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie uruchomiło dodatkowe numery telefonów:
• 573 424 949, poniedziałek-piątek, godziny 08.00-15.00 – dotyczy pacjentów przekierowanych na leczenie w BCO ze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
• 573 424 968, poniedziałek-piątek, godziny 08.00-15.00 – dotyczy pacjentów BCO w trakcie leczenia radioterapeutycznego, celem niezbędnej konsultacji medycznej
• 733 100 112, poniedziałek-piątek, godziny 08.00-15.00 – dotyczy pacjentów BCO w trakcie podawania chemioterapii dziennej, celem niezbędnej konsultacji medycznej
Dodatkowe informacje:
• Otwarte 2 wejścia: 1 od Warszawskiej i Ogrodowej (dla pacjentów radioterapeutycznych umówionych na badanie PET/scyntygrafię). Przy wejściu pacjenci będą mieli mierzoną temp i przeprowadzany będzie wywiad epidemiologiczny.
• Pacjenci napromieniani i przyjmujący chemioterapię będą przyjmowani zgodnie z planem, jednak proszeni są o przychodzenie dokładnie na wyznaczoną godzinę.
• Wstęp do poradni tylko dla osób umówionych na wizytę, w uzasadnionych przypadkach towarzyszyć może 1 osoba
• Poradnie BCO pracują bez przerwy, jednak pacjenci, którzy planują pierwszą wizytę w BCO, proszeni są o kontakt z CALL CENTER pod numerem 85 66 46 888. Lekarz prowadzący dokona analizy konieczności stawiania się na wizytę.
• Telefonicznie można również uzyskać e-receptę, czy e-zwolnienie.

Ponadto zalecana jest rejestracja na wizyty przez Internet pod adresem: https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/zaloguj/

 
Oprac. Cezary Rutkowski
Źródło:  https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/

 

Gruby Benek