• 1
  • 2
  • 3
piątek, 27 marzec 2020 14:04

Jak wygląda zdalna nauka w Augustowie

Napisała

Zajęcia we wszystkich przedszkolach, szkołach oraz uczelniach są zawieszone od 12 marca do 10 kwietnia. Uczniowie nie mogą jednak zostać pozostawieni sami sobie, tym bardziej w obliczu zbliżających się egzaminów ósmoklasisty oraz matur. Dlatego od 25 marca wprowadzono obowiązkowe nauczanie na odległość.

Minister Edukacji Narodowej, specjalnym rozporządzeniem, wprowadził obowiązek zdalnej nauki. Jest to całkowita nowość dla nauczycieli oraz uczniów, więc wielu miało co do tego obawy oraz wątpliwości. Już pierwszego dnia nauki na odległość nauczyciele skarżyli się, że programy do nauczania nie działają, a e-dzienniki są przeciążone. O tym, jak z e-learningiem radzą sobie augustowskie szkoły, porozmawialiśmy z dyrektorami miejskich placówek.

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie, pani Barbara Koronkiewicz powiedziała, że szkoła pracuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

„Konkretnych programów do zdalnej nauki nie otrzymaliśmy. Dyrektor organizuje nauczanie zdalne, wykorzystując dostępne urządzenia technologiczne, dziennik elektroniczny, platformy, np. e-podręczniki, oraz inne komunikatory, np. Messenger oraz nowy Zoom. W zależności od przedmiotu, nauczyciele dostosowują formy pracy z uczniami. Uczniowie piszą wypracowania, przesyłają pliki dźwiękowe, a na ich podstawie dokonujemy ocen prac uczniów i zapisujemy w dzienniku elektronicznym” – powiedziała pani dyrektor.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN egzaminy maturalne mają rozpocząć się 4 maja, zaś egzaminy próbne potrwają od 2 do 8 kwietnia i będą przeprowadzane zdalnie. O tym, czy dana szkoła przeprowadzi taki egzamin zadecyduje dyrektor.

„W naszym liceum przeprowadziliśmy już dwa próbne egzaminy maturalne – jeden w styczniu, drugi w marcu. Wkrótce Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni próbne arkusze do wykorzystania, jednak nie podjęłam jeszcze decyzji, czy przeprowadzimy trzeci egzamin. W naszej szkole jest 86 maturzystów i mogę stwierdzić, że wszyscy są przygotowani. Teraz tylko pozostało utrwalanie materiału. Staramy się stworzyć uczniom, nauczycielom i rodzicom poczucie bezpieczeństwa, ponieważ sytuacja czasem wywołuje niepożądane emocje” – poinformowała nas pani Barbara Koronkiewicz.

Jeśli chodzi o egzaminy ósmoklasisty, to planowo mają one trwać w dniach 21 – 23 kwietnia, a egzaminy próbne mają się odbyć w dniach 30 marzec – 1 kwiecień. Egzaminy próbne będą przeprowadzane zdalnie i są one dobrowolne dla uczniów.

„Obecnie pracujemy na platformie epodreczniki.pl, zaś od poniedziałku Microsoft poprzez maile będzie zakładał uczniom indywidualne platformy, dzięki którym będą mogli pobierać materiały z e-podręczników. W praktyce wygląda to tak, że materiały przesyłane są uczniom, uczniowie realizują zadania i przy pomocy maili oceniamy ich prace, wystawiając oceny cyfrowe” – powiedziała pani Mariola Karpińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Augustowie.

„Większość naszych uczniów (90 procent) posiada swoje komputery. MEN w swoim rozporządzeniu wychodzi z pomocą i od 1 kwietnia szkołom zostaną przekazane komputery dla uczniów, którzy ich nie posiadają” – poinformowała nas pani Karpińska.

Ze słów pani dyrektor wynika, że uczniowie są dobrze przygotowani do egzaminu, bardzo ciężko pracują, co potwierdzają nauczyciele. Również rodzice wykazują duże zaangażowanie, pomagając w funkcjonowaniu szkoły w tym trudnym okresie.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot