• 1
  • 2
poniedziałek, 30 marzec 2020 16:15

„Rozwiń skrzydła i leć”. Projekt w ramach programu Erasmus +

Napisała

Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku realizuje projekt „Rozwiń skrzydła i leć”  w ramach programu Erasmus + Akcja 1, Mobilność edukacyjna Wymiana Młodzieży.

Projekt „Spread the wings and fly” był  wynikiem współpracy dwóch grup: polskiej i słowackiej. Grupę polską stanowili członkowie augustowskiego zespołu „Bystry” 20 osób i 2 liderów, natomiast grupę słowacką członkowie Zespołu Folklorystycznego „ONDALIK” z Depalovic także 20 osób i 2 liderów. Głównym punktem projektu była Wymiana Młodzieży (w dniach 25.01. - 01.02.2020 r.) w Murzasichle.

Projekt  powstał z inicjatywy ludzi młodych. Zauważyli oni, że coraz mniej im się chce działać, a szczególnie jeśli chodzi o działania mające w sobie jakikolwiek ruch fizyczny bądź umysłowy, że obecna technologia informatyczna zdominowała ich życie, a szczególnie portale społecznościowe, które wypaczają poczucie czasu i wszechstronny rozwój człowieka. Coraz mniej czasu poświęcają oni na samorealizację swoich umiejętności i pasji, zwijają skrzydła (na rzecz "Internetu") i nie motywują siebie do działań. Zaniepokojeni stwierdzeniem „Żeby nam się tak chciało, jak nam się nie chce” przeciwstawili się bezczynności na korzyść wypracowania metod i sposobów motywowania do działań siebie i swoich rówieśników. Mając na uwadze pasje i zdolności oraz rozwój osobisty „rozwinąć skrzydła i latać” dzięki realizacji działań projektowych  znaleźli  przyczyny demotywacji oraz zaczęli z nimi walczyć. Głównymi działaniami były warsztaty teatralne i taneczne, dzięki którym młodzież stworzyła widowisko pt. „Moje skrzydła”, które przedstawiła mieszkańcom Murzasichle oraz Białego Dunajca.

Młodzi ludzie w swoich działaniach wykorzystali: prezentacje, burze mózgów, energizery, gry integracyjne, plakaty, tablice, etc. Wspólnie wypracowali w sobie postawy motywacyjne, rozwinęli kompetencje społeczne, językowe, organizacyjne i logistyczne, rozwinęli kreatywność, postawę tolerancji i otwartości na inne kultury. Wykorzystując swoje umiejętności wokalne, taneczne i teatralne młodzież pobudziła siebie samych i ich odbiorców do refleksji i wzbudziła w nich empatie oraz chęć motywowania siebie do podjęcia działań mających na celu rozwój osobisty.

Dzięki projektowi młodzi ludzie rozwinęli swoje zainteresowania, pozbyli się barier językowych, nauczyli się poprawnego argumentowania i wyrażania swoich myśli. Dzięki dzianiom stworzyli sposoby i metody (które wykorzystają w życiu codziennym) motywujące ich do działania, na pewno zmienią swoje nastawienie wewnętrzne do aktywności i rozwoju osobistego. Poza tym, uczestnicy projektu zwiedzili kawałek Polski, poznali zabytki oraz nawiązali nowe kontakty z rówieśnikami.

Efektem działań projektowych były:

Rezultaty twarde: zbiór opracowań metod i sposobów motywowania siebie do działań; widowisko taneczno-teatralne „Moje skrzydła”.
Rezultaty miękkie: nowe umiejętności komunikacyjne, przełamanie bariery językowej i kulturowej (przełamanie nieśmiałości w kontaktach z obcokrajowcami), obalenie stereotypów o naszych krajach, nowe przyjaźnie, wymiana doświadczeń związanych z motywacją i motywowaniem do działań.

Nasze działania projektowe zaprezentowaliśmy online, w czasie relacji mogliśmy zebrać informację na temat jakości i adekwatności osiągniętych wyników. Ewaluacja to najlepszy sposób na to, aby sprawdzić, czy projekt odpowiadał na faktyczne potrzeby danej grupy osób i został zrealizowany poprawnie. Pomaga również podnieść jakość przyszłych inicjatyw. W trakcie badania można też znów czegoś nowego nauczyć aby zidentyfikować słabsze punkty, by w przyszłości je ulepszyć. Efekty relacji online przerosły nasze oczekiwania, promocja dotarła do setek odbiorców.

Udział w projekcie zwiększył u młodych ludzi poczucie przynależności europejskiej, tożsamości narodowej, nauczył szacunku wobec innych kultur, zwiększył naszą motywację do działania na poziomie międzynarodowym.

Zapraszamy na stronę naszego projektu: https://www.facebook.com/spread.the.wingsand.fly/.

Uczestnicy projektu: „Rozwiń skrzydła i leć”

Taekwondo
Gruby Benek