• 1
  • 2
  • 3
piątek, 10 kwiecień 2020 12:19

Nowe przepisy dotyczące przekraczania granicy w celu uprawy pól

Napisała

Rolników, którzy chcą przekroczyć granicę kraju w celu wykonania konkretnych prac polowych, obowiązują całkiem nowe zasady, które ogłosiła Straż Graniczna.

Każdy rolnik chcący przekroczyć granicę w celu uprawy pola, musi postępować zgodnie z ogłoszonymi przez Straż Graniczną procedurami. W związku z tym musi złożyć do Komendanta Głównego SG (za pośrednictwem komendanta właściwej miejscowo placówki SG) wniosek o przekroczenie granicy w innym miejscu niż te wyznaczone w rozporządzeniu o tym czasowym przywróceniu kontroli granicznej. We wniosku powinny być zawarte dane personalne i korespondencyjne osoby, która będzie przekraczała granicę. Powinien zawierać również datę (lub określony przedział czasowy) i miejsce planowanego przekroczenia granicy oraz uzasadnienie. Tak przygotowane pismo powinno posiadać załączony dokument, który potwierdza prawo do dysponowania gospodarstwem rolnym lub prawo wykonywania prac na terenie takiego gospodarstwa.

Po weryfikacji wniosku Straż Graniczna wydaje zgodę. Osoba, która ubiegała się o jej przyznanie, powinna każdorazowo (z co najmniej 4 – godzinnym wyprzedzeniem) informować właściwą miejscowo placówkę SG o zamiarze przekroczenia granicy w uzgodnionym miejscu. Miejsca, w których rolnicy będą mogli przekraczać granice w celu wykonywania prac polowych, są ustalane przez Straż Graniczną.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot