• 1
  • 2
  • 3
sobota, 11 kwiecień 2020 18:28

Nielegalnie z Litwy do Polski

Napisała
POSG POSG

9 kwietnia 2020 r. funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 5 obywateli Rumunii, którzy wbrew przepisom przekroczyli polsko-litewską granicę.

Wczorajsze zatrzymanie cudzoziemców poprzedzone było informacją uzyskaną od mieszkańca pogranicza, który przy granicy państwa zauważył kilka osób. We wskazane miejsce w gminie Wiżajny został wysłany patrol Straży Granicznej. Jak się okazało sprawcami nielegalnego przekroczenia było 5 obywateli Rumunii.

Za przekroczenie polsko-litewskiej granicy wbrew przepisom cudzoziemcy zostali zatrzymani. Obywatele Rumunii przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy z Litwy do Polski i dobrowolnie poddali się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata zaproponowaną przez Prokuratora. Po wykonaniu niezbędnych czynności zostali przekazani stronie litewskiej.

Źródło: POSG

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot