• 1
 • 2
 • 3
środa, 15 kwiecień 2020 09:14

Koronawirus: Bezzwrotna pożyczka dla każdego przedsiębiorcy

Napisane przez RED

Sejm uchwalił kolejną nowelizację tarczy antykryzysowej. Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie małe firmy, w tym również osoby samozatrudnione, otrzymają bezzwrotne pożyczki w wysokości 5 tysięcy złotych. Jak złożyć wniosek o bezzwrotną pożyczkę?

Przypomnijmy, że 1 kwietnia weszły w życie przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, która wprowadziła wiele rozwiązań pomocowych w związku z trwającą epidemią koronawirusa. Wśród rozwiązań znalazły się również propozycje dla najmniejszych firm, w tym dla osób samozatrudnionych.

Kolejną propozycją skierowaną do najmniejszych firm jest bezzwrotna pożyczka wysokości 5 tys. zł.

Choć przepisy dotyczące bezzwrotnej pożyczki obowiązują już od 1 kwietnia, to szybko okazało się, że pierwotna wersja tych przepisów nie objęła wszystkich przedsiębiorców. Zgodnie bowiem z pierwotną wersją tarczy antykryzysowej, pożyczka udzielona przedsiębiorcy ulegała umorzeniu tylko wówczas, gdy przedsiębiorca taki wykazał, że przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył stanu zatrudnienia. Z takiego zapisu wynikało zatem, iż umorzenie dotyczy jedynie tych firm, które zatrudniają przynajmniej jednego pracownika. To zaś oznaczało, że pożyczka nie może zostać umorzona, gdy została zaciągnięta przez osobę samozatrudnioną.

Kwestia pominięcia osób samozatrudnionych została jednak szybko podniesiona przez środowisko przedsiębiorców i już w kolejnej wersji ustawy uwzględnione zostały zapisy, które umożliwiają umorzenie pożyczki wszystkim mikroprzedsiębiorcom. Nowe przepisy zostały już uchwalone przez Sejm i prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu, po głosowaniu w Senacie, zostaną podpisane przez Prezydenta.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać bezzwrotną pożyczkę?

Maksymalna wysokość pożyczki, o jaką możemy wnioskować, to 5000 zł.

O udzielenie pożyczki może wnioskować jedynie tzw. mikroprzedsiębiorca, czyli osoba prowadząca działalność gospodarczą, która spełnia łącznie następujące warunki:

• zatrudnia mniej niż 10 osób,
• uzyskała roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nieprzekraczający 2 mln EUR lub suma aktywów jego bilansu wynosi mniej niż 2 mln EUR.

Pożyczka udzielana jest jedynie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku. Środki uzyskane z pożyczki mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, czyli np. na opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu. Wydatków tych nie trzeba jednak dokumentować.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorca nie musi już deklarować stanu zatrudnienia. Pożyczka udzielana jest więc również osobom niezatrudniającym żadnych pracowników.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym okres karencji w spłacie rat wynosi 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.
Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli NBP. Stopa ta wynosi obecnie 0,55%, co oznacza że roczne oprocentowanie pożyczki wynosi zaledwie 0,0275%. I jest to jedyny koszt pożyczki.

Co istotne, uzyskanie pożyczki nie jest uzależnione od wysokości przychodów przedsiębiorcy ani od spełnienia warunku spadku przychodów. Ponadto, zaciągniecie pożyczki nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form pomocy, takich jak zwolnienie z ZUS czy zasiłek postojowy.

Pożyczka zostanie umorzona. Kiedy i komu?

Od początku posługujemy się terminem "pożyczka bezzwrotna", ponieważ pożyczone środki podlegają umorzeniu. Umorzenie to jest możliwe po spełnieniu jednego prostego warunku.

W pierwotnej wersji przepisów, warunek ten polegał na wykazaniu niezmniejszonego stanu zatrudnienia po 3 miesiącach od zaciągnięcia pożyczki. Zgodnie z nowymi przepisami zaś, umorzenie nie jest już uzależnione od zachowania stanu zatrudnienia, a jedynie od ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej.

Po 3 miesiącach od dnia udzielenia pożyczki przedsiębiorca musi jedynie oświadczyć, iż nadal prowadzi działalność gospodarczą. I to wszystko. Po złożeniu takiego oświadczenia, pożyczka zostaje umorzona. W związku z tym, że karencja w spłacie rat pożyczki wynosi również 3 miesiące, to prawdopodobnym jest, iż przedsiębiorcy nie zostaną naliczone żadne odsetki.

Jak złożyć wniosek o bezzwrotną pożyczkę?

Pożyczka udzielana jest z środków Funduszu Pracy. Oznacza to, że wnioski o udzielenie pożyczki należy składać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wypełniony wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu pracy. Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej, podpisując go Profilem Zaufanym. Do wniosku należy załączyć umowę pożyczki.

Treść umowy dostępna jest tutaj.

Wniosek o pożyczkę w wersji papierowej można pobrać z tej strony.

Elektroniczny wniosek o udzielenie pożyczki można złożyć na tej stronie.

UWAGA! Należy pamiętać, iż objęcie umorzeniem osób samozatrudnionych nastąpi dopiero po ostatecznym uchwaleniu i ogłoszeniu nowej wersji przepisów. Osobom niezatrudniającym żadnych pracowników zalecamy więc złożenie wniosku dopiero po wejściu nowych przepisów w życie. O wszelkich nowych informacjach w tym zakresie będziemy na bieżąco informować na naszych stronach. 

 

Źródło: zus.pox.pl

5 komentarzy

 • Link do komentarza Aleksander czwartek, 23 kwiecień 2020 09:07 napisane przez Aleksander

  Proszę o informację jak skorygować błędnie wypełniony załącznik nr 1 do wniosku o pożyczkę

 • Link do komentarza Aleksander czwartek, 23 kwiecień 2020 09:06 napisane przez Aleksander

  Proszę o informację jak skorygować błędnie wypełniony załącznik nr 1 do wniosku o pożyczkę

 • Link do komentarza R poniedziałek, 20 kwiecień 2020 08:47 napisane przez R

  Czy zwolnienie z zus trzeba wpisac jako inna pomoc która się uzyskalo?

 • Link do komentarza Magda czwartek, 16 kwiecień 2020 17:24 napisane przez Magda

  Czy jest już osobny Wniosek
  o udzielenie pożyczki dla Samozatrudnionych ?
  Bo w obecnym wniosku jest pytanie o Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dn. 29.02.2020 r.: i nie ma możliwości wpisania wartości "0"

 • Link do komentarza Przedisebiorca czwartek, 16 kwiecień 2020 12:16 napisane przez Przedisebiorca

  Droga redakcjo,
  Jeszcze nie ma możliwości złożyć wniosku dla samozatrudniającego sie bez osob zatrudnionych. W polu 'Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dn. 29.02.2020 r.:' w dalszym ciágu nie przepuszcza '0' czyli wnioskodawca musi kogos zatrudniac.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot