• 1
  • 2
sobota, 18 kwiecień 2020 17:36

W Augustowie nie ma czego dementować

Napisała

Panujący w cały kraju nastrój grozy spowodowany koronawirusem potęgują dodatkowo doniesienia o nieprawdziwych lub zafałszowanych danych dotyczących statystyk  zgonów. Politycy opozycji oskarżają, rzecznicy rządu dementują. A poziom strachu narasta wprost proporcjonalnie.

W związku z powyższym zwróciliśmy się do kierowniczki Urzędu Stanu Cywilnego w Augustowie Jolanty Komor o ustosunkowanie się do tej kwestii.

„Nasz urząd rejestruje wszystkie zgony, które były w Augustowie i gminie Augustów. Porównując ilość zgonów w I kwartale 2019 roku i analogicznie w 2020 roku, sytuacja jest podobna. Zgonów zarejestrowaliśmy w 2020 około 120, a w roku 2019 około 125” – poinformowała nas pani kierownik.

W obliczu epidemii zapytaliśmy również o to, czy procedury pochówku ludzi zmarłych na choroby zakaźne różnią się od procedur w przypadku innych zgonów.

„W ustawie prawo o aktach stanu cywilnego w art. 93 ust. 1 zapisano: „Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu”. Jak do tej pory nie mieliśmy takiego przypadku” – mówi pani Komor.

Słowa urzędniczki potwierdziły zakłady pogrzebowe.

„Nie zauważyliśmy, aby umieralność w naszym mieście uległa zwiększeniu. Nie ma w zasadzie różnic między ubiegłym rokiem, a bieżącym. Ilość pochówków utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie” – dowiedzieliśmy się od jednego z naszych rozmówców. Pracownik innej firmy pogrzebowej poinformował nas, że „najtrudniejszy jest zawsze przełom roku, czyli grudzień, styczeń i luty, natomiast w marcu i kwietniu pogrzebów jest mało”.

Z kolejnego źródła uzyskaliśmy następującą informację: „Nic właściwie się nie zmieniło. Ten kwartał jest porównywalny z ubiegłorocznym. W ostatnim czasie nie zauważyliśmy zwiększenia ilości zgonów w Augustowie”.

Gruby Benek
Taekwondo