• 1
  • 2
  • 3
sobota, 02 maj 2020 09:49

Ogłoszenie o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Napisane przez RED

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 5 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 11.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

 Porządkiem posiedzenia będzie:

 Otwarcie obrad.
  Przedstawienie porządku obrad.
  Rozpatrzenie wniosku, który wpłynął do Komisji.
  Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2019 r.
  Sprawy różne.
  Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

Z poważaniem
Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Augustowie
(-)
Jolanta Oneta Roszkowska

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 7 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 11.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie. Porządkiem posiedzenia będzie:

 Otwarcie obrad.
 Przedstawienie porządku obrad.
 Rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły do Komisji.
 Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2019 r.
 Sprawy różne.
 Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

Z poważaniem
Przewodnicząca
Komisji Społeczno-Oświatowej
Rady Miejskiej w Augustowie
(-)
Aleksandra Maria Sigillewska

 

 W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. Takie stanowisko będzie utworzone z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) w Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

 

UM w Augustowie

 

 

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot