• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 12 maj 2020 13:06

Otwarcie placówek opieki nad dziećmi

Napisane przez RED

Zgodnie z rekomendacją rządu od dnia 6 maja 2020r. organy założycielskie placówek opieki nad dziećmi /żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania/ mogą podjąć decyzję o ponownym otwarciu, biorąc pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Główny Inspektor Sanitarny po szczegółowych konsultacjach z innymi jednostkami rządowymi, wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotyczą one m.in.: organizacji opieki, przestrzegania zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przekazał w/w zalecenia wszystkim podległym podmiotom. W oparciu o wydane zalecenia inspekcji sanitarnej, dyrektorzy placówek są zobligowani do opracowania szczegółowych procedur dla swoich jednostek oraz przestrzegania zasad reżimu sanitarnego na czas trwania pandemii COVD - 19. W oparciu o obowiązujące akty prawne i procedury będzie prowadzony bieżący nadzór nad ich przestrzeganiem.

 

PSSE Augustów

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot