• 1
  • 2
  • 3
niedziela, 17 maj 2020 15:51

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego odwołany. Funkcję pełni Mariusz Siłakowski

Napisała
fot. Janusz Szczepański fot. Janusz Szczepański

Dnia 13 maja 2020 r. minister środowiska odwołał Andrzeja Grygoruka ze stanowiska dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tę funkcję przejął Mariusz Siłakowski.

Jak podaje Polskie Radio Białystok, Andrzej Grygoruk nie otrzymał uzasadnienia tej decyzji, a zapadła ona „po szczegółowej analizie wyników kontroli i audytu przeciwpożarowego zleconego przez Ministerstwo Środowiska oraz przekrojowej ocenie działalności zarządczej”.

Andrzej Grygoruk pełnił funkcję dyrektora BPN od października 2016 roku. W latach poprzednich dwukrotnie zajmował stanowisko wicedyrektora, a w samym Parku pracował przez bardzo wiele lat. Po tragicznym pożarze terenów BNP pan Grygoruk wyznaczył 10 tysięcy złotych nagrody za wskazanie podpalacza. Po wpływach od darczyńców kwota ta zwiększyła się do 126 tysięcy złotych. BPN pod kierownictwem Andrzeja Grygoruka firmował również zbiórkę pieniędzy na potrzeby OSP, które walczyły z żywiołem. Dzięki tej akcji udało się zebrać ok. 3,5 miliona złotych od blisko 38 tysięcy darczyńców. Te fundusze zostały podzielone między 89 jednostek OSP.

Minister środowiska wyznaczył już osobę, która będzie pełniła obowiązki dyrektora parku. Będzie nią Mariusz Siłakowski, który do tej pory był zastępcą dyrektora.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot