• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 18 maj 2020 11:13

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na kolejne trzy tygodnie

Napisane przez KK

O kolejne trzy tygodnie, bo do 14 czerwca został wydłużony okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Co ważne, mogą z niego korzystać rodzice dzieci, którzy nie zdecydują się wysyłać ich do przedszkoli, żłobków czy szkół mimo tego, że są już otwarte.

 

Jeśli przedszkole zostanie otwarte, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie będzie mogło zapewnić opieki wszystkim dzieciom, rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Prawo do zasiłku będą mieli również rodzice, którzy sami zdecydują się na nie posłanie do niej dziecka mimo otwarcia placówki. 

Od 8 marca obowiązują przepisy, które przewidują dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej, która musi zająć się dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19. Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80% podstawy wymiaru.

Od 26 marca br. została rozszerzona grupa osób, które mogą skorzystać z dodatkowego zasiłek opiekuńczy. Od tej daty przysługuje on także ubezpieczonym rodzicom dzieci:

• do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
• do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje także ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, a placówka do której uczęszcza taka dorosła osoba niepełnosprawna, lub inna placówka pobytu dziennego o podobnym charakterze została zamknięta z powodu COVIT-19.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

- Dokument ten można złożyć w dowolnym momencie, ale nie można zapomnieć o jego złożeniu, bo bez niego ani ZUS ani płatnik składek nie wypłacą zasiłku -informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

- Uprawnienia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ustalane są tylko na okres wskazany w oświadczeniu. Jeżeli ubezpieczony chce otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na kolejny okres musi ponownie złożyć oświadczenie wskazując w nim ten kolejny okres. Przyznany dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie jest uwzględniany do limitu 60 dni przysługujących w roku kalendarzowym - wyjaśnia rzeczniczka.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady nabycia prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Jak do tej pory przysługuje on łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wymagają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot