• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 18 maj 2020 11:23

Mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasta Augustów

Napisała

Podczas XXIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie, która została zwołana na dzień 28 maja 2020 roku na godz. 9.00 (posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym - za pomocą środków komunikacji elektronicznej) odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Augustów za 2019 rok.

W debacie będą mogli wziąć udział mieszkańcy Augustowa, którzy złożą do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 50 osób (warunek ten wynika z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 7).

Zgłoszenia należy złożyć w terminie od 18.05.2020 r. do 27.05.2020 r. (ostatni dzień roboczy Urzędu Miejskiego w Augustowie, przed dniem sesji Rady Miejskiej) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasta Augustów za rok 2019 według kolejności zgłoszeń. W trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zabiorą głos w tej sprawie i zgłoszenie tych osób będzie spełniało wymogi określone w art. 28aa pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Alicja Dobrowolska

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot