• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 19 maj 2020 10:30

Dotacje na turystykę, rekreację i biznes

Napisane przez UA

Odnowione i wysprzątane szlaki turystyczne w Dolinie Rospudy; siłownia i plac zabaw w gminie Szypliszki, mundury dla augustowskiej orkiestry dętej a także rozwój przedsiębiorstwa rybnego z gm. Puńsk - to projekty, które uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Umowy na dotację podpisali wicemarszałek Stanisław Derehajło i członek zarządu województwa - Wiesława Burnos.

 

 Na terenie powiatu suwalskiego odmienione (odnowione, wysprzątane i z nowymi tablicami informacyjnymi) zostaną szlaki przebiegające przez miejscowości: Dowspuda i Jaśki (gm. Raczki) oraz  Bolcie (gm. Wiżajny). Za kwotę dofinansowania z PO „Rybactwo i Morze” – ok. 116 tys. zł – uczniowie z lokalnych szkół posprzątają część szlaków, a powiat suwalski odnowi oznakowanie m.in.: szlaku rowerowego czerwonego „Do świętego miejsca” i „Fortyfikacje Pozycji Granicznej”. Nowe tablice i plansze staną również na ścieżce poznawczej w Dowspudzie. Organizatorzy planują również wydanie kalendarzy i gadżetów promujących turystyczne walory Doliny Rospudy i Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

Z kolei gmina Szypliszki, w imieniu której umowę o dotację podpisał wójt Mariusz Grygieńć, zbuduje plac zabaw i wyposaży siłownię zewnętrzną w Kaletniku – za kwotę wsparcia ponad 220 tys. zł.

Fundusze z PO „Rybactwo i Morze” pomogą także w rozwoju przedsiębiorstwa PPHU „Falko” (gm. Puńsk). Właściciel Andrzej Falkowski podpisał dwie umowy na dotacje o łącznej wartości  ponad 200 tys. zł. Dzięki temu będzie mógł kupić minikoparkę gąsienicową z przyczepą - niezbędną do wykonywania czyszczenia i konserwacji dna stawów, samochód chłodnię oraz baseny do sprzedaży ryb. Pozwoli to zwiększyć liczbę miejsc pracy w firmie.

Również Augustowskie Placówki Kultury zyskały dotację z funduszy PO „Rybactwo i Morze” – w wys. ok. 160 tys. zł – na zakup wyposażenia m.in.: sceny mobilnej, namiotów oraz mundurów dla orkiestry dętej. 
 
Urszula Arter

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP
Źródło: Wrota Podlasia

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot