• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 19 maj 2020 17:27

Praktyczny egzamin na prawo jazdy – kiedy może zostać przerwany? Nowe zasady

Napisała

Egzaminy na prawo jazdy znów mogą się odbywać, jednak na nowych, specjalnych zasadach. Regulacje, które zostały wprowadzone jasno określają, jakie wytyczne musi spełnić podchodzący do egzaminu praktycznego. Poza tym ustalono również nowe zasady, w związku z którymi egzaminator może przerwać egzamin.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego ustaliły, że do egzaminu na prawo jazdy nie może przystąpić:

  • osoba, która ma wyraźne oznaki przeziębienia, tj. katar, kaszel, gorączkę, bóle mięśni, bóle gardła, wysypkę itp.,
  • osoba, u której w okresie ostatnich 14 dni występowały w/w objawy,
  • osoba, która w ciągu ostatnich 14 dni przebywała za granicą lub której domownicy bądź osoby, z którymi miała bezpośredni kontakt, przebywały za granicą,
  • osoba, która w ostatnich 14 dniach miała bezpośredni kontakt z kimś, u kogo stwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV – 2,
  • osoba, której domownicy pozostają w okresie kwarantanny.

Podchodzący do egzaminu musi mieć na sobie rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę zakrywającą nos i usta. Jeżeli nie spełni tego warunku, nie będzie mógł podejść do egzaminu. Poza tym osoba chcąca zdawać egzamin będzie poddana pomiarowi temperatury (temperatura ciała powyżej 37 st. C wyklucza podejście do egzaminu). Przed przystąpieniem do egzaminu kursant musi zdezynfekować rękawice jednorazowe. Niektóre Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego ustaliły, że egzamin praktyczny zostanie przerwany, jeżeli osoba zdająca kichnie bądź zakaszle.

Należy pamiętać również o tym, że na terenie ośrodka nie mogą przebywać osoby postronne, dlatego też na egzamin nie warto brać ze sobą osoby towarzyszącej. Jeśli ktoś przystępuje do egzaminu kategorii A (w tym AM, A1, A2) obowiązkowo musi mieć ze sobą własny kask oraz słuchawki wyposażone w wejście typu „minijack”.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot