Wydrukuj tę stronę
środa, 20 maj 2020 12:35

Co słychać u augustowskich żubrów?

Napisała
pixabay.com pixabay.com

Niedawno w Białowieskim Parku Narodowym na świat przyszło żubrzątko. Czy augustowskie żubry również doczekają się w tym roku swojego potomstwa?

W Rezerwacie Pokazowym Żubrów w Białowieskim Parku Narodowym urodziło się żubrzątko. W tym roku jest to pierwszy potomek tamtejszych zwierząt, a co roku miejsce to może szczycić się nawet kilkunastoma młodymi osobnikami.

Do Puszczy Augustowskiej stado młodych żubrów trafiło w lutym 2018 roku. Dwa samce (Kajetana i Kaspra) oraz  pięć samic (Kalistę, Karmionę, Kasandrę II, Kazimierę i Katalpę) przywieziono z Puszczy Boreckiej. W nowym miejscu stado zadomowiło się znakomicie. Później dołączył do nich jeszcze dorosły żubr, Wiktor, który od kilku lat przebywał w tamtej okolicy.

„Tego roku w lipcu zaobserwowaliśmy, iż najstarsza krowa ocieliła się i przybył nam kolejny osobnik –  byczek nazywany Balinkiem. Dodatkowo do nowo utworzonego stada dołączył samotny byk Wiktor. Łącznie w 2018 r. stado liczyło 9 sztuk” – poinformowała nas pani Joanna Jadeszko z Nadleśnictwa Augustów.

„W 2019 r. kolejna krowa ze stada ocieliła się i był to również byczek – nazwany przez nas August. Jednak odnotowaliśmy również upadek jednego z przywiezionych byków, który został zrogowany przez Wiktora. Liczebność stada w 2019 r. dalej wynosiła 9 sztuk”.

W marcu 2020 roku do stada w Puszczy Augustowskiej trafiły kolejne osobniki: Karotka – 5-letnia krowa z Puszczy Białowieskiej oraz Podróżnik – roczny cielak i Podpucha oraz Posesja II – dwie młode krowy z Kiermus koło Tykocina. Łącznie w Puszczy Augustowskiej, na terenie Nadleśnictwa Augustów i przechodnio Nadleśnictwa Płaska przebywa 13 sztuk żubrów.

Kiedy można spodziewać się narodzin kolejnego żubrzątka w augustowskim stadzie? Teraz jest okres wycieleń krów (od maja do lipca), mamy nadzieję, że w tym roku nasze stado ponownie się powiększy” – mówi pani Jadeszko.

Zainteresowało nas również to, na podstawie jakiego klucza nadaje się młodym żubrom imiona.

„Stado założycielskie, które zostało przywiezione w 2018 r., ma nadane imiona zaczynające się na litery KA, ponieważ na takie litery muszą zaczynać się imiona nizinnych żubrów odłowionych z wolnej populacji i tak wpisane są do Księgi Rodowodowej Żubrów. Wszelkie pozostałe osobniki, które już urodzą się na wolności nie maja takiego obowiązku – jest dowolność w ich nazewnictwie” – zdradza pani Joanna Jadeszko.

Zapytaliśmy również skąd Nadleśnictwo pozyskuje fundusze na działania wspierające ochronę żubrów.

„Wszelkie działania jakie Nadleśnictwo Augustów zrealizowało w celu ochrony żubra w 85 procentach finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, a pozostałe 15 procent Lasy Państwowe pokrywają ze środków Funduszu leśnego” – mówi nasza rozmówczyni.

Utworzenie stada żubrów w Puszczy Augustowskiej to jeden z elementów programu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”. Koszt programu wynosi 40 mln zł.

„Od połowy 2019 r. nadleśnictwo realizuje kolejny projekt „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” w 85 procentach finansowany ze środków unijnych z programu POIiŚ i 15 procent finansowany przez Fundusz Leśny” – informuje pani Jadeszko.

Tworzenie niewielkich populacji żubrów ma ograniczać rozprzestrzenianie się chorób tych zwierząt, ale także ma służyć zwiększaniu zasięgu występowania żubrów w Polsce. Docelowo augustowskie stado ma rozmnożyć się do około 50 zwierząt.