• 1
  • 2
  • 3
sobota, 30 maj 2020 09:24

Program „Rozwój Lokalny”

Napisane przez KK

W piątek 22 maja br. rozpoczął się kolejny cykl spotkań z mieszkańcami w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. Jego celem jest włączenie jak najszerszego grona kluczowych interesariuszy w prace prowadzone przez Urząd Miejski w Augustowie w ramach II etapu Programu. Ich wynikiem powinno być wypracowanie optymalnej ścieżki rozwoju miasta na najbliższe lata. Zaproszeni mieszkańcy wraz z ekspertami Związku Miast Polskich dyskutowali w dwóch grupach o przyszłości miasta.

 

Pierwszy panel dotyczył szeroko pojętej edukacji. Dyskutanci skupili się na możliwościach wykorzystania zasobów naturalnych miasta w edukacji oraz położyli nacisk na naukę języków obcych i edukację przedsiębiorczości od najwcześniejszych etapów edukacji począwszy. W trakcie spotkania pojawiły się również pomysły dotyczące instytucjonalizacji procesu szkoleń dla dorosłych.

Drugie spotkanie koncentrowało się na dyskusji o augustowskiej turystyce. Przedstawiciele branży hotelarskiej, gastronomii i organizacji turystycznych działających na terenie miasta mieli okazję zapoznać się z założeniami projektu. Następnie rozgorzała żarliwa dyskusja dotycząca rozwoju turystyki w Augustowie w tym wyzwań, barier oraz szans na zwiększenie potencjału turystycznego miasta.

 

Urząd Miejski w Augustowie

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot