• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 08 czerwiec 2020 14:58

Jak przebiegła matura z języka polskiego w Augustowie?

Napisała

W dniu dzisiejszym, tj. 8 czerwca, odbył się egzamin maturalny z języka polskiego. O tym, w jakiej atmosferze przebiegały w Augustowie, rozmawialiśmy z dyrektorami tutejszych liceów.

Tegoroczne matury odbywają się w specyficznych warunkach, bo podczas epidemii koronawirusa. Ponadto uczniowie uczyli się zdalnie, co było nie lada wyzwaniem zarówno dla nich, jak i dla nauczycieli. Do matur w Polsce przystąpiło około 272 tysiące uczniów oraz 5,6 tysiąca absolwentów z ubiegłych lat. Obowiązkowe przedmioty na poziomie podstawowym to język polski, matematyka, język obcy oraz wybrany przez ucznia przedmiot dodatkowy. Te przedmioty zdawane są tylko pisemnie, a na egzaminie obowiązuje bezwzględnie reżim sanitarny.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza matura z języka polskiego rozpoczęła się punktualnie o godzinie 9:00. Pani dyrektor Sus-Cilulko poinformowała nas jak przebiegał egzamin.

„W szkole mamy 92 maturzystów i wszyscy dziś stawili się na egzaminie. Egzamin odbywał się w trzech salach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Panował spokój i skupienie, aczkolwiek niewielki stres był wyczuwalny. Zdalne nauczanie bardzo dobrze się sprawdziło, wszyscy dysponowali własnymi komputerami, a konsultacje, które zaproponowaliśmy naszym uczniom, były przez nich przyjęte pozytywnie. Bardzo wspiera nas organ prowadzący, który wyposażył w komputery uczniów klas I-II. To bardzo duża pomoc, za co jesteśmy wdzięczni. Jeśli chodzi o przebieg dzisiejszego egzaminu, to odbywał spokojnie, bez incydentów. Słyszałam od uczniów, że pisali rozprawkę na temat „Wesela”. Trzy osoby przystąpią do egzaminu ustnego, ponieważ dwie z nich chcą studiować w Anglii, a jedna pragnie podjąć studia lingwistyczne, gdzie ustny egzamin maturalny jest wymagany” – poinformowała nas pani dyrektor.

W II LO im. Polonii i Polaków na Świecie, rozmawialiśmy z panią dyrektor Barbarą Koronkiewicz. Spokojna i dumna ze swoich uczniów, opowiada o przebiegu dzisiejszego egzaminu.

„Do matury przystąpiło 83 uczniów, czyli wszyscy. Dwoje to finaliści konkursu języka polskiego, więc nie mieli obowiązku zdawania tego przedmiotu. Podzieliliśmy uczniów na osiem grup. Wszyscy zachowywali się odpowiedzialnie, ale stres był wyczuwalny. Byli bardzo skupieni i wyciszeni. Egzamin trwał 170 minut, ale pierwszy uczeń wyszedł już po 2 godzinach i 10 minutach. Nie mogłam z nimi zbyt długo rozmawiać, bo musieli jak najszybciej opuścić szkołę, ale wiem, że pisali rozprawkę z „Wesela” Wyspiańskiego. Jak zwykle dla niektórych było to łatwiejsze, dla innych trudne. Jestem zbudowana postawą naszej młodzieży, ponieważ czas przeznaczony dla nich na konsultacje, od 25 maja do 5 czerwca, wykorzystali maksymalnie, utrwalając i porządkując wiedzę. Bardzo pomógł nam organ prowadzący, który na konsultacje przyznał nam aż 75 godzin, a to bardzo dużo. Jestem bardzo zadowolona z przebiegu dzisiejszego egzaminu. Zarówno nauczyciele, jak i maturzyści, stanęli na wysokości zadania”.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot