Wydrukuj tę stronę
wtorek, 09 czerwiec 2020 11:22

Akademia Teatralna - rozpoczęła się rekrutacja na studia

Napisane przez AK

W poniedziałek (8.06) równo o o północy ruszył system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na studia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filii w Białymstoku w latach 2020/21. W tym roku ze względu na pandemię Covid-19 egzaminy wstępne na wszystkie kierunki zostaną przeprowadzone w całości on-line, za pośrednictwem Internetu.

 

Uczelnia kształci samodzielnych artystów teatru formy na trzech kierunkach: aktorstwo teatru lalek, reżyseria teatru lalek oraz technologia teatru lalek. Kandydaci na proponowane kierunki mogą się już rejestrować w systemie IRK, w którym składają wyłącznie on-line komplet dokumentów. Wyjątek stanowią kandydaci na technologię teatru lalek, którzy prace dostarczają do Biura Obsługi Toku Studiów.

Kandydaci na studia aktorskie, specjalność aktorstwo teatru lalek, dopuszczani są do II etapu egzaminu na postawie nagrań swoich interpretacji tekstów oraz piosenki składanych w systemie IRK. Etap II – teoretyczny i III – praktyczny odbywają się on-line. Kandydaci, którzy przeszli do III etapu otrzymają filmy instruktażowe dotyczące wymagań stawianych w części ruchowo-rytmicznej i zadań aktorskich z przedmiotem. Kandydat dokonuje nagrania materiału egzaminacyjnego – łącznie 4 filmy i umieszcza je w specjalnym folderze wygenerowanym w systemie IRK.

Kandydaci na kierunek technologia teatru lalek kwalifikowani są do drugiego etapu na podstawie oceny prac z dostarczonej wcześniej na uczelnię „teczki”. II etap jest dwudniowy, kandydaci łączą się z komisją egzaminacyjną on-line i otrzymują zadania, które mają wykonać w określonym czasie, a następnie przesłać zdjęcia prac do indywidualnego folderu wygenerowanego w systemie IRK. Te zadania to m.in. martwa natura przygotowana na wzór zadany przed komisję, rysunek w dowolnej technice na zadany temat czy szkic scenografii i lalek do określonej bajki.

Uczelnia zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi przewodnikami dla kandydatów na proponowane kierunki - link do strony: Rekrutacja 
Internetowa Rejestracja Kandydatów trwa do 23.08.2020; egzaminy wstępne: 31.08 - 07.09.2020

 

źródło: Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie filia w  Białymstoku / Wrota Podlasia
oprac. Aneta Kursa