• 1
  • 2
  • 3
środa, 10 czerwiec 2020 14:00

Chcesz głosować? Dopełnij formalności!

Napisane przez RED

Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Jeśli więc chcesz głosować, upewnij się, że masz dopełnione związane z tym formalności. Chodzi m.in. o dopisanie do spisu wyborców czy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wnioski można składać jeszcze przez kilka dni.

Niektóre osoby, aby móc oddać swój głos w wyborach prezydenckich, muszą spełnić dodatkowe wymagania. Dotyczy to głównie tych, którzy w dniu wyborów będą przebywali w miejscu innym niż miejsce stałego zameldowania lub ci, którzy stałego zameldowania nie posiadają. Dotyczy to również wyborców zgłaszających chęć głosowania w lokalu przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyżej wymienione osoby muszą złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Podpisany dokument należy osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera, bądź w formie elektronicznej (poprzez profil zaufany platformy ePUAP), złożyć do urzędu gminy, w której znajduje wybrany lokal wyborczy najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów. Należy jednak pamiętać, iż datą złożenia wniosku jest data wpływu tego wniosku do urzędu gminy, a nie data jego nadania.

„Pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców można złożyć drogą elektroniczną poprzez profil zaufany. Jeśli ktoś nie posiada profilu zaufanego, to od 7:30 do 15:30, czyli w godzinach pracy urzędu, może złożyć taki wniosek osobiście” – informuje pracownica Wydziału Spraw Społecznych i Administracji Urzędu Miasta w Augustowie.

„Jeśli ktoś zdecyduje się na złożenie wniosku elektronicznie i zaznaczy opcję, że życzy sobie potwierdzenia złożenia takiego dokumentu, to oczywiście przesyłamy je, również drogą elektroniczną” – dodaje nasza rozmówczyni.

„Należy pamiętać, że jeśli ktoś składał wniosek o dopisanie do spisu wyborców przed 10 maja, to powinien złożyć go ponownie, najpóźniej do 23 czerwca. Wnioski, które wpłynęły przed wyżej wymienionym terminem są już nieaktualne” – poinformowała pracownica augustowskiego urzędu.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Augustowie można zapoznać się z dokładną instrukcją, wyjaśniającą krok po kroku poszczególne czynności, które należy wykonać, aby złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Jeśli ktoś zdecyduje się osobiście zanieść wypełniony druk, musi udać się do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Augustowie, mieszczącego się przy ulicy Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 106).

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot