• 1
  • 2
  • 3
czwartek, 11 czerwiec 2020 15:52

Ogień w lesie

Napisane przez KW
Nadleśnictwo Szczebra / fot. Łukasz Sewastynowicz Nadleśnictwo Szczebra / fot. Łukasz Sewastynowicz

Wydawać by się mogło, że każdy z nas wie jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą nieodpowiedzialne obchodzenie się z ogniem w lesie. W ostatnim czasie bardzo często można o jego konsekwencjach usłyszeć w mediach, gdy kolejny pożar trawi obszary leśne. Najlepszym przykładem może być niedawny pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym gdzie ogień pochłonął 5.526 ha cennych łąk i lasów.

Niestety, niektórym osobom niebezpieczeństwo powstania pożaru nie jest wystarczającym argumentem by odmówić sobie spędzenia czasu w przy ognisku w ostępach leśnych. Często zdarza się że po miło spędzonym wieczorze ognisko zostaje bez nadzoru stwarzając ogromne i realne zagrożenie dla lasu.

"Taka niebezpieczna sytuacja miała miejsce podczas jednego z majowych weekendów gdy Strażnicy Leśni z Nadleśnictwa Szczebra realizując nocny patrol dostrzegli w lesie ogień. Jego źródłem było „bezpańskie” ognisko, wkoło którego leżały śmieci w postaci pustych butelek po alkoholu" – relacjonuje Komendant Posterunku Straży Leśnej Łukasz Sewastynowicz. "W pobliżu nie było nikogo, biwakowicze zwyczajnie po zakończeniu „wypoczynku” rozeszli się pozostawiając rozpalone ognisko, a ogień zaczął już wędrować w stronę drzewostanu. Przyjechaliśmy w ostatniej chwili" – dodaje.

Strażnicy leśni, którzy w okresie zagrożenia pożarowego poruszają się po terenie lekkim samochodem patrolowo – gaśniczym z modułem gaśniczym i zbiornikiem wody. Tym razem udało się zapobiec tragedii nieodpowiedzialnego zachowania. Jednak czy w kolejnym takim przypadku znów uda się dotrzeć na czas?

Apelujemy do wszystkich o rozwagę. W lasach ogień można rozpalać jedynie w miejscach wyznaczonych. Informacje dotyczących takich miejsc można znaleźć kontaktując się z wybranym nadleśnictwem. Zgodnie z artykułem 82 § 3 kodeksu wykroczeń posługiwanie się otwartym ogniem w odległości mniejszej niż 100 m od lasu jest zabronione i podlega karze grzywny, aresztu lub nagany

Główną przyczyną pożarów w lasach jest człowiek. W roku 2018 doszło do 8867 pożarów lasów z czego 2994 na gruntach w zarządzających przez Lasy Państwowe, co stanowi niespełna 34% wszystkich pożarów. Warto dodać, że Lasy Państwowe zarządzają prawie 78 % Lasów całej powierzchni Polski. Średnia powierzchnia pożaru w Lasach Państwowych wynosi 0,2 ha i jest lepszym wynikiem niż rok wcześniejszy gdzie pomimo 2 krotnie mniejszej ilości pożarów średnia ich powierzchnia była o około 1/3 większa (GUS).                    
Przedstawione dane wskazują, że Lasy Państwowe przykładnie realizują działania związane z ochroną przeciwpożarową lasów. Na to wszystko składa się wiele czynników takich jak np. system wież obserwacyjnych (ponad 660 na terenie całego kraju) umożliwiających wczesne zlokalizowanie źródła dymu, punktów łączności alarmowej  (ponad 370), poprzez  infrastrukturę (drogi pożarowe, punkty czerpania wody), a  kończąc na wykorzystaniu floty ponad 40 samolotów i śmigłowców w walce z ogniem.  Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o strażakach ochotnikach i Państwowej Straży Pożarnej, którzy wkładają całe serce w sprawne i skuteczne przeprowadzenie akcji gaśniczej, a także dużym działaniu prewencyjnym patroli całej Służby Leśnej, na co opisana wyżej sytuacja może być najlepszym przykładem.

Kacper Wysocki

Źródło: Nadleśnictwo Szczebra

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot