• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 15 czerwiec 2020 11:33

Augustowski Pakiet Pomocy Przedsiębiorcom w związku z negatywnymi skutkami ekonomicznymi z powodu Covid-19

Napisane przez RED

AUGUSTOWSKI PAKIET POMOCY PRZEDSIĘBIORCOM W ZWIĄZKU Z NEGATYWNYMI SKUTKAMI EKONOMICZNYMI Z POWODU COVID-19

Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk uprzejmie przypomina:

W dniu 28 kwietnia 2020 roku na obradach XXII sesji Rady Miejskiej, augustowski samorząd przyjął zaproponowane przez Burmistrza Miasta uchwały stanowiące instrumenty wsparcia i pomocy augustowskim przedsiębiorcom, którzy ponieśli negatywne skutki ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 .

1. PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZAPŁATY PODATKU DO 30 WRZEŚNIA 2020 R.

Dzięki uchwale w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, augustowscy przedsiębiorcy podatek od nieruchomości płatny w maju i czerwcu 2020 roku mogą zapłacić do dnia 30 września 2020 roku. Aby skorzystać z tego prawa, podatnik zobowiązany jest złożyć do dnia 31 lipca 2020 roku określone uchwałą formularze i oświadczenia.

2. ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZA KWIECIEŃ, MAJ I CZERWIEC 2020 R.

Augustowscy przedsiębiorcy działających w branżach:

  • usług hotelarskich;
  • usług związanych z poprawą kondycji fizycznej;
  • usług związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi;
  • usług związanych z projekcją filmów;
  • sportu, rozrywki i rekreacji;
  • organizacji, promocji lub zarządzania imprezami;
  • podawania i konsumpcji napojów, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wynikający z przepisów szczególnych,

nie zapłacą podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. Warunkiem nabycia tego zwolnienia jest złożenie do dnia 30 września 2020 roku uproszczonego formularza informacji dotyczących pomocy publicznej, oświadczenia o spadku obrotów gospodarczych z powodu COVID - 19 oraz informacji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości.

3. ZNIESIONY ZOSTAŁ OBOWIĄZEK ZAPŁATY OPŁATY PROLONGACYJNEJ, W PRZYPADKU ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY ZAPŁATY PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA NA CZAS TRWANIA EPIDEMII.

Szczegółowe informacje, formularze, druki w tym zakresie  dostępne są na stronie http://www.urzad.augustow.pl/ w zakładce - banerze Ulgi dla przedsiębiorców lub zostaną udzielone przez Wydział Finansowy. Tel. kontaktowy 87 643- 42 -25 lub 87 643-80-54.

Źródło: UM Augustów

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot