• 1
  • 2
piątek, 26 czerwiec 2020 17:39

Tarcza 4.0 - zmiany w zwolnieniu z opłacania składek dla osób duchownych

Napisane przez KK

Tarcza Antykryzysowa 4.0, wprowadza zmiany w zakresie zwolnienia z opłacania składek dla osób duchownych. Aby odzyskać opłacone składki za marzec należy się pospieszyć i wystąpić o ich zwrot do końca czerwca.

 

Osoba duchowna, przełożony domu zakonnego lub innej zwierzchniej instytucji diecezjalnej albo zakonnej, który jest płatnikiem składek, może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za osoby duchowne.

Zwolnienie obejmie nieopłacone należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym za okres od 1 marca 2020 r.
do 31 maja 2020 r. na podstawie złożonego wniosku RDZ.

- Zwolnienie za marzec przysługuje także, gdy składki zostały już opłacone. Zwrot następuje na podstawie złożonego wniosku o symbolu EZS-P w formie elektronicznej ma portalu PUE ZUS lub RZS-P składanego w postaci papierowej pocztą lub osobiście w placówce ZUS, o ile na dzień jego rozpatrywania na koncie płatnika składek zostanie ustalona nadpłata - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Jeżeli płatnik składek występuje o zwolnienie z obowiązku opłacania składek nie tylko za osoby duchowne, ale także za innych ubezpieczonych, to przy zwolnieniu w wysokości odpowiednio 100 proc. albo 50 proc. należnych składek za marzec, kwiecień i maj do liczby ubezpieczonych oprócz pracowników młodocianych nie wlicza się także osób duchownych.

Jednym z warunków zwolnienia z opłacania składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Dokumenty te należy złożyć do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

- Pamiętajmy, że wniosek o zwolnienie z opłacania składek powinien być przekazany do ZUS najpóźniej 30 czerwca 2020 r i ten wniosek w odróżnieniu od wniosku o zwrot nienależnie opłaconych składek może być złożony tylko i wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego na PUE ZUS- wyjaśnia rzeczniczka.

Gruby Benek