• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 14 lipiec 2020 13:53

Radni negatywnie ocenili wszystkie warianty przebiegu augustowskiej obwodnicy

Napisała

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwróciła się do Zarządu Powiatu w Augustowie o opinię w sprawie wyboru wariantów korytarzy planowanej obwodnicy. Radni powiatu do wszystkich zaproponowanych rozwiązań ustosunkowali się negatywnie.

GDDKiA zwróciła się do Zarządu Powiatu w Augustowie „o zajęcie stanowiska w sprawie wyboru wariantów korytarzy planowanej obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej DK16 – w swoim zakresie kompetencji”. W związku z tym Zarząd Powiatu przeprowadził konsultacje wśród samorządów lokalnych. O zdanie zapytano władze gmin z terenu powiatu augustowskiego, przez które planowane jest poprowadzenie obwodnicy Augustowa: Burmistrza Miasta Augustowa oraz Wójtów Gmin: Augustów, Płaska i Sztabin.

Temat był omawiany:

  • dnia 26 czerwca na posiedzeniu Zarządu Powiatu, w którym brali udział radni Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu w Augustowie oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów, a także dyrektor i pracownicy GDDKiA Oddział w Białymstoku,
  • dnia 29 czerwca podczas sesji Rady Powiatu w Augustowie,
  • dnia 13 lipca na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Radni, po przeprowadzeniu konsultacji, zdecydowali, że każdy z wariantów przebiegu obwodnicy przedstawionych przez GDDKiA jest nieodpowiedni. Negatywna ocena wariantów wynikała z tego, że trasa przebiegałaby przez tereny zabudowane Augustowa, ingerowałaby w przyrodniczo i rekreacyjnie cenny obszar jezior Sajno i Sajenek, przebiegałaby przez tereny zabudowane oraz grunty rolne wsi Osowy Grąd i Ponizie, ingerowałaby w cenny przyrodniczo i turystycznie obszar Puszczy Augustowskiej oraz Kanału Augustowskiego.

Radni uważają, że najlepszym rozwiązaniem byłaby przebudowa drogi Augustów – Białystok oraz rozbudowa obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej DK8. Według samorządowców wybudowanie obwodnicy na drodze DK16 jedynie pogłębiłoby problemy komunikacyjne w regionie.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot