• 1
  • 2
środa, 05 sierpień 2020 16:59

Granica państwa. Przekraczanie zabronione!

Napisane przez KZ
POSG POSG

Pamiętajmy, że granica państwowa Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi jest jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, której przekraczanie jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na przejściach granicznych. W tej chwili w województwie podlaskim granicę z Białorusią można przekraczać w drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach i Kuźnicy.

Jak co roku w wakacje zwiększa się liczba turystów, którzy lekkomyślnie łamią przepisy wchodząc na pas drogi granicznej i przekraczając linię granicy w miejscach niedozwolonych. Tak było i w tym przypadku, wczoraj (03.08.2020 r.) mandatami karnymi zostało ukaranych trzech obywateli Holandii, którzy w okolicy Lipszczan mimo obowiązującego zakazu weszli na pas drogi granicznej i przekroczyli granicę z Polski na Białoruś i z powrotem.

Apelujemy o zwracanie uwagi na tablice informacyjne – "PAS DROGI GRANICZNEJ WEJŚCIE ZABRONIONE", "GRANICA PAŃSTWA PRZEKRACZANIE ZABRONIONE". Zasady przebywania na pasie drogi granicznej uregulowane są rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego (Rozporządzenie Nr 24/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 20.12.2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej oraz Rozporządzenie Nr 6/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 12.11.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej).

Ciekawość i lekkomyślność np. aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, czy z bliska obejrzeć znaki graniczne nie są żadnym usprawiedliwieniem. Są to czyny karalne, określone w kodeksie karnym lub kodeksie wykroczeń. Niezastosowanie się do zakazu przekraczania granicy państwowej w miejscach niedozwolonych, czy wejście na pas drogi granicznej jest naruszeniem prawa zagrożone karą grzywny do 500 zł (art. 49a § 1 i 2, art. 54 kodeksu wykroczeń), bądź karą pozbawienia wolności  do lat 3 w przypadku przekroczenia granicy przy użyciu przemocy, groźby podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami (art. 264 §2 kk).

Źródło: POSG

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.