• 1
  • 2
  • 3
poniedziałek, 24 sierpień 2020 14:31

Będzie nowa trasa rekreacyjno – edukacyjna: nadleśnictwo - plaża Dąbek

Napisała
fot. Joanna Jadeszko fot. Joanna Jadeszko

Nadleśnictwo Augustów informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt.„Dąbek - dziedzictwo przyrodnicze Augustowa” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Umowa o dofinansowanie pomiędzy nadleśnictwem, a samorządem Województwa Podlaskiego (Instytucja Pośrednicząca) została podpisana 10.08.2020r.

Efektem projektu ma być ścieżka dydaktyczna z infrastrukturą rekreacyjno-edukacyjną przebiegającą przez teren potocznie i historycznie nazywany Dąbek plaża.

Plaża Dąbek znajdująca się na gruntach LP od wielu lat jest niezagospodarowana i ciągle jest tematem wielu telefonów, artykułów w prasie lokalnej i indywidualnych interwencji mieszkańców Augustowa i turystów. Powszechne jest oczekiwanie przywrócenia walorów turystycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych plaży i terenów okalających. Utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z małą infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową wychodzi na przeciw oczekiwaniom społecznym i możliwości ochrony obszaru cennego przyrodniczo. Na zaplanowanych 9 punktach przystankowych zainstalowane zostaną: tablice - 6 sztuk i terenowe gry edukacyjne - 4 sztuki. Głównym przystankiem-miejscem odpoczynku  będzie tzw. plaża Dąbek.

Długość trasy wyniesie 1500 mb. Poza znaczeniem edukacyjnym ważny jest także wymiar społeczny planowanego przedsięwzięcia. Nadleśnictwo planuje zainstalować elementy podstawowe do ćwiczeń fizycznych i wyposażenia parkingowego: stół okrągły i ławka okrągła, kosz na segregację odpadów, wiata, drabinka ukośna, drabinka linowa, ławeczka do brzuszków. Realizacja projektu przyczyni się do poznania walorów przyrodniczych terenu leśnego nad jeziorem Białym.

Całkowity koszt projektu to kwota 162 538,02 zł, dofinansowanie w wysokości 119 700,00 zł, a udział Nadleśnictwa Augustów 42 838,02 zł.

Mamy nadzieję, że pod koniec października udamy się na pierwszy spacer po nowej trasie rekreacyjno – edukacyjnej: nadleśnictwo – plaża Dąbek – nadleśnictwo.


Opr. Adam Sieńko
Źródło: Nadleśnictwo Augustów

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot