• 1
  • 2
wtorek, 01 wrzesień 2020 16:34

Ślubowanie nowych funkcjonariuszy POSG

Napisane przez AM
POSG POSG

Dziś, 1 września 2020 r. w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste ślubowanie 14 nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Ślubowanie odebrał Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Andrzej Stasiulewicz. Uroczystość odbyła się w obecności pocztu sztandarowego i kadry kierowniczej w Komendzie Oddziału w Białymstoku. Słowa roty ślubowania wypowiedziało 15 nowych funkcjonariuszy (8 kobiet i 7 mężczyzn). Zanim założyli mundur nowo przyjęci funkcjonariusze musieli przejść przez procedurę kwalifikacyjną: testy psychologiczne, badania na wariografie, sprawdzenie wiedzy ogólnej i poziomu znajomości języków obcych oraz wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną.

Od przyszłego tygodnia cała grupa rozpocznie kilkumiesięczne szkolenie w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Po pomyślnie zdanych egzaminach młodzi funkcjonariusze wrócą na Podlasie i będą zdobywać doświadczenie w jednej z placówek na granicy polsko-białoruskiej.

To nie ostatnie ślubowanie w tym roku. Podlaski Oddział Straży Granicznej planuje w tym roku przyjąć do służby jeszcze 30 funkcjonariuszy.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Kandydat na funkcjonariusza nie może być karany, musi posiadać nieposzlakowaną opinię, co najmniej średnie wykształcenie i odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce nabór.

Źródło: POSG

Gruby Benek