• 1
  • 2
piątek, 04 wrzesień 2020 13:05

W Augustowie powstanie kocioł spalający biomasę

Napisała
pixabay.com pixabay.com

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Augustowie w przyszłym roku planuje budowę kotła spalającego biomasę.

Biomasa jest rodzajem odnawialnego źródła energii. Zalicza się do niej produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które podczas spalania wytwarzają energię cieplną. Jest to materia organiczna, czyli wszelkiego rodzaju odpady podlegające biodegradacji, np. słoma, drewno, odpadki domowe itp. Biomasa jest alternatywą dla węgla. Posiada właściwie zerową emisję dwutlenku węgla do środowiska. Wartość energetyczna biomasy jest wprawdzie mniejsza niż spalanie węgla, ale jest to jakieś alternatywne rozwiązanie.

Burmistrz Augustowa pozytywnie wyraża się o budowie kotła, ale nie zna dokładnego terminu jego uruchomienia.

„Budowa dużego kotła spalającego biomasę to bardzo dobra inicjatywa. Planowana masa tego urządzenia to 8 megawatów. Nie zaspokoi to zapotrzebowania energetycznego miasta w okresie zimowym, ale w pozostałych miesiącach – tak. Kocioł byłby wspomagany już istniejącymi, mniejszymi kotłami. Uruchomienie dużego kotła, otworzyłoby nam drogę do funduszy europejskich na rozbudowę sieci ciepłowniczej. Moglibyśmy uzyskać 80 procent dofinansowania i nie trzeba by było kupować certyfikatu na CO2, jeśli kocioł zostanie zbudowany” – mówi Mirosław Karolczuk.

Co dla mieszkańców oznaczałoby zrealizowanie tej inwestycji i kiedy można spodziewać się uruchomienia kotła na spalanie biomasy?

„Jeśli już kocioł będzie działał, to automatycznie koszty na zakup węgla zmaleją, ponieważ zastąpi go właśnie biomasa. Zatem zmniejszą się opłaty dla mieszkańców za energię cieplną, zmniejszy się emisja CO2 i wszystkim przyniesie to wyłącznie korzyści. Jest to bezpieczna technologia. W województwie warmińsko – mazurskim taka kotłownia zbudowana jest około 150 metrów od zabudowań mieszkalnych i mieszkańcy nie mają żadnych obaw, będąc w  tak niewielkiej odległości  od kotłowni. Jeśli chodzi o termin oddania do użytku kotła na biomasę, to prezes MPEC nie chce dawać żadnych zapewnień. Zakłada, że prawdopodobnie nastąpi to w 2022 roku” –  informuje burmistrz.

Gruby Benek
Taekwondo