• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 08 wrzesień 2020 13:29

Nauczyciele zarobią więcej

Napisała

1 września weszły w życie podwyżki dla nauczycieli. Jak w tej chwili prezentują się minimalne stawki wynagrodzenia dla pedagogów?

W dniu 31 sierpnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 1 września 2020 r. Jak w tej chwili wyglądają pensje nauczycieli?

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

Nauczyciel stażysta - 2949 zł brutto
Nauczyciel kontraktowy - 3034 zł
Nauczyciel mianowany - 3445 zł
Nauczyciel dyplomowany - 4046 zł

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

Nauczyciel stażysta - 2818 zł brutto
Nauczyciel kontraktowy - 2823 zł
Nauczyciel mianowany - 3002 zł
Nauczyciel dyplomowany - 3523 zł

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplomu kończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

Nauczyciel stażysta - 2800 zł brutto
Nauczyciel kontraktowy - 2818 zł
Nauczyciel mianowany - 2841 zł
Nauczyciel dyplomowany - 3079 zł

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot