• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 08 wrzesień 2020 15:00

Pozytywna zmiana przepisów dla emerytów z rocznika 1953

Napisane przez KK

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dobrą wiadomość  dla osób, które urodziły się w 1953 i kiedyś pobierały lub do tej pory jeszcze pobierają wcześniejszą emeryturę. Nowelizacja wprowadzona ustawą  z dnia 19 czerwca 2020 r. daje możliwość znacznej części takich osób  skorzystania z przeliczenia świadczenia wypłacanego z ZUS.

- Dotyczy to wyłącznie osób, które urodziły się w 1953 roku i przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem. Zmienił się dla nich sposób obliczania emerytury należnej wraz z ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Dotychczas przy zamianie jednego świadczenia na drugie podstawa obliczenia emerytury powszechnej była pomniejszana o kwoty już pobranych emerytur wcześniejszych. Dla osób wymienionych w nowych przepisach takiego pomniejszania już nie będzie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy świadczenia zainteresowanym osobom na wniosek albo z urzędu, w zależności od tego, jaką emeryturę teraz pobierają - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Osoby, które nadal pobierają wcześniejsze emerytury, mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o emeryturę powszechną. Zakład wyliczy ją według nowych, korzystniejszych zasadach, jeśli wniosek wpłynie w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie zmienionych przepisów. Ostateczna data to 11 stycznia 2021 roku.

Osoby, które już pobierają emeryturę powszechną obliczoną z pomniejszeniem o kwoty pobranych wcześniejszych emerytur oraz renty rodzinne po tych osobach, nie muszą robić nic. ZUS dokona ponownego ustalenia wysokości świadczenia z urzędu, nie należy składać w tej sprawie żadnego wniosków. Zakład zrobi to po upływie pół roku od wejścia w życie przepisów, czyli po 11 stycznia 2021 roku.

- Ewentualne złożenie wniosku nie przyspieszy załatwienia sprawy. Poinformujemy każdą zainteresowaną osobę o nowej wysokości świadczenia. Jeśli przeliczona emerytura okaże się wyższa od pobieranej dotychczas, to ZUS wypłaci również wyrównanie za poprzednie miesiące. W województwie podlaskim takich osób, którym rozpatrzymy sprawę z urzędu jest ponad 3,6 tys. a w całym, kraju ok 150 tys. Zdecydowaną większość w naszych regionie stanowią kobiety bo  aż 91 proc.- wyjaśnia rzeczniczka.

Katarzyna Krupicka
Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot