• 1
  • 2
  • 3
środa, 09 wrzesień 2020 18:02

Przeprowadzka augustowskiego ratusza do nowej siedziby opóźniona

Napisała

Od 2018 roku trwa adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej na nową siedzibę augustowskiego ratusza. W październiku 2020 roku miała odbyć się przeprowadzka, ale urzędnicy pozostaną w starej siedzibie. Jakie są tego przyczyny i kiedy można spodziewać się przenosin Urzędu Miasta do nowego miejsca?

Terminem oddania zmodernizowanego na potrzeby augustowskiego Urzędu Miasta budynku po Gimnazjum nr 1 był dzień 1 października 2020 roku.Przeprowadzka jednak się opóźni.

„Do 2019 roku, zgodnie z planem, zakończył się jedynie pierwszy etap prac. Przeprowadzka do nowego budynku od początku była planowana na rok 2020. Zgodnie z zapowiedziami nowy ratusz, jako jeden z niewielu budynków w naszym mieście, będzie spełniał wymogi dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Takie dostosowanie wymaga specjalnego audytu, na którego wykonanie właśnie oczekujemy. Planowany termin zakończenia robót przypada na dzień 30 września 2020 r. Na ostatnim etapie prac wykonawców zaskoczyła także epidemia koronawirusa, która mogła mieć wpływ na opóźnienia w dostarczeniu materiałów lub możliwości kadrowe. Mimo to podawany od dłuższego czasu termin przenosin ulegnie jedynie nieznacznemu wydłużeniu przy jednoczesnym braku dodatkowych kosztów. Przenosiny urzędu nastąpią niezwłocznie po odbiorze robót budowlanych i pozytywnej opinii dotyczącej dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych. Szacuje się, że będzie to końcówka bieżącego roku” – poinformował nas pracownik augustowskiego Urzędu Miasta.

Zapytaliśmy również o koszt tej inwestycji, tzn. adaptacji budynku po Gimnazjum nr 1 na potrzeby miejskiego urzędu.

„Wartość wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Augustów w 2019 r. wynosi 5.824.290,25 zł. Zgodnie z planem wydatków na 2020 r. na dokończenie inwestycji została przeznaczona kwota 3.500.000,00 zł. W związku z tym wartość ogólna zadania "Termomodernizacji i adaptacji budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie" wyniesie 9.324.290,25 zł brutto” – poinformował nasz rozmówca.

Przy nowej siedzibie Urzędu Miejskiego zaplanowano parking na ponad 100 miejsc postojowych, który zaspokoi potrzeby interesantów ratusza.

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot