• 1
  • 2
sobota, 12 wrzesień 2020 16:37

Konkurs plastyczny „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki”

Napisane przez RED

Samorząd Województwa Podlaskiego przy udziale Stowarzyszania LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” wznawia nabór prac plastycznych od uczniów szkół podstawowych w ramach II edycji konkursu plastycznego pn. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” poświeconego tematyce unijnej związanej z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

 

 Główną ideą konkursu jest pokazanie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych na rzecz poprawienia wizerunku obszarów zależnych od rybactwa, polepszenia komfortu oraz jakości życia na terenach gmin położonych na obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju widzianych oczami dzieci i młodzieży.

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie poprzez wybraną przez siebie technikę plastyczną lub komputerową, zmian jakie nastąpiły/nastąpią w gminach, w których mieszkają, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych ze środków PO RYBY 2014-2020. Autorzy najlepszych i najciekawszych prac zostaną nagrodzeni i wyróżnieni.
Prace plastyczne w Konkursie będą przyjmowane do 30 września 2020 roku.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na uczestnictwo w konkursie należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 30 września na adres:
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Marii Skłodowskiej 14
15-097 Białystok
(z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY pt. „Kraina jezior i ryb – miejsce jak z bajki” – II edycja).

Źródło: Wrota Podlasia

 

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.