• 1
  • 2
  • 3
wtorek, 22 wrzesień 2020 14:31

Lokalne Grupy Działania na spotkaniu w Augustowie

Napisane przez UA
fot. Urszula Arter fot. Urszula Arter

O Augustowie, jako perełce województwa, wspieraniu zrównoważonego rozwoju regionu i wsparciu samorządu województwa dla Lokalnych Grup Działania – mówił Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego podczas poniedziałkowego (21.09) spotkania podlaskich LGD w Augustowie. W spotkaniu wziął udział także wicemarszałek Stanisław Derehajło.

- Zawsze możecie liczyć na naszą przychylność, o czym zapewne wiecie, jednak zarządowi województwa najbardziej zależy obecnie na takim zaplanowaniu przyszłego wsparcia, aby w naszym regonie nie było miejsc wykluczonych, pozostawionych samym sobie, jak w poprzednich latach choćby uzdrowiska - mówił marszałek Artur Kosicki podczas wizyty na spotkaniu podlaskich LGD w augustowskim Hotelu Warszawa. – Sam zaś Augustów jest mi szczególnie bliski, bo uważam, że jest i powinien być perełką naszego województwa.

Podczas augustowskiego spotkania przedstawiciele LGD-ów oprócz omówienia stanu obecnego wdrażania programów unijnych, na którym skupiły się szefowe departamentów: Europejskiego Funduszu Społecznego a także Rozwoju Obszarów Wiejskich urzędu marszałkowskiego, rozmawiali też o przyszłości. O czekających na LGD-y szansach i możliwościach wynikających z finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego opowiadała Joanna Sarosiek – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. Z kolei Hubert Gonera, ekspert z zakresu marketingu miejsc i turystyki firmy Landbrand, prezentował i zachęcał podlaskie LGD-y do wypracowywania własnych marek i produktów lokalnych.

O prawdziwie augustowskim produkcie lokalnym, czyli miodzie pitnym warzonym tradycyjnie, opowiadał także jego producent, współwłaściciel Miodosytni Augustowskiej Piotr Piłasiewicz (o Miodosytni Augustowskiej można przeczytać w naszej bazie produkty.podlaskie.eu).

W forum uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 12 Lokalnych Grup Działania w Podlaskiem. Cykliczne już spotkania mają służyć przede wszystkim omówieniu aktualnej sytuacji wdrażania RLKS (Rozwojowi Lokalnemu Kierowanemu przez Społeczność). Warto przypomnieć, że ten wielofunduszowy instrument wsparcia jest w obecnie wdrażany tylko w dwóch województwach w Polsce – Kujawsko-Pomorskim i w województwie Podlaskim.

- Obecnie jest to najskuteczniejszy z dotychczasowych dostępnych nam instrumentów – mówił Eugeniusz Kowalski, LGD „Puszcza Białowieska”. – I wbrew początkowym obawom, nie jest to trudny instrument. Kluczowym było przygotowanie właściwej, poprawnej diagnozy i odpowiedniej Strategii Lokalnego Rozwoju. Ta wielofunduszowość pozwala nam na realizację projektów tzw. zintegrowanych, czyli finansowanych z różnych programów. Np. tworzymy domy dziennego pobytu dla seniorów, jako tzw. „twardą” inwestycję z jednego funduszu, a usługi w nich oferowane finansujemy z innego funduszu. A wszystko to jest połączone w jednym instrumencie, czyli RLKS.

Tekst i fot.: Urszula Arter, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP

Źródło: Wrota Podlasia

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot