• 1
  • 2
czwartek, 24 wrzesień 2020 16:29

Wojciech Walulik zrzekł się mandatu radnego

Napisała

Były burmistrz Augustowa Wojciech Walulik, dotychczas radny Rady Miasta, złożył dziś rezygnację z obejmowanej funkcji. Co było tego powodem?

W wyborach na drugą kadencję na stanowisko burmistrza Augustowa Wojciech Walulik nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Jednak jako radny, w wyborach samorządowych, uzyskał największą ilość głosów z ramienia Porozumienia Samorządowego Dobry Wybór i od tej pory pełnił funkcję radnego Rady Miasta. Jednak w ostatnich miesiącach był rzadkim bywalcem na sesjach, ponieważ zmienił miejsce zamieszkania, a to nie pozwalało mu na aktywność w pracy samorządowej. Dziś do Delegatury Krajowego Komitetu Wyborczego w Suwałkach wpłynęła jego rezygnacja z mandatu radnego.

Aby potwierdzić ten fakt skontaktowaliśmy się z suwalską Delegaturą, aby Komisarz Wyborczy autorytatywnie wypowiedział się w tej sprawie. Informacji udzieliła nam upoważniona do wypowiedzi pracownica tejże placówki.

„W dniu dzisiejszym, tj. 24 września, wpłynęło zrzeczenie się mandatu radnego, złożone przez pana Wojciecha Walulika z Augustowa. Każdy radny ma prawo do zrzeczenia się mandatu, a podanie przyczyny nie jest wymagane” – poinformowała nasza rozmówczyni.

Opowiedziała nam również o tym, jak ze strony Komisarza Wyborczego przebiega procedura postępowania w takiej sprawie.

„Zrzeczenie mandatu stanie się skuteczne z chwilą wdania przez Komisarza Wyborczego postanowienia o wygaśnięciu mandatu radnego. Na wydanie postanowienia jest 14 dni. Po tym terminie Komisarz przesyła powiadomienie o swojej decyzji do wojewody, do przewodniczącej Rady Miejskiej oraz do pana Wojciecha Walulika. Zrzekający się mandatu ma 7 dni na złożenie skargi do sądu administracyjnego”.

Po rezygnacji z mandatu w radzie zostaje wolne miejsce. Kto zajmie zatem stanowisko Wojciecha Walulika i jaki organ powoła inną osobę na tę funkcję? Na to pytanie otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź również z Delegatury Komitetu Wyborczego w Suwałkach.

„Po upływie wyżej wspomnianych 7 dni na złożenie skargi, Komisarz Wyborczy wysyła zawiadomienie o przysługującym mandacie do kolejnej osoby z listy wyborczej, która uzyskała największą, po panu Waluliku, liczbę głosów. Ta osoba ma prawo nie przyjąć propozycji, więc zawiadomienie wysyła się wtedy do kolejnej osoby. Wszyscy wyborcy mają w każdej chwili wgląd do list, więc nie jest tajemnicą, że zawiadomienie o przysługującym mandacie zostanie wysłane do pani Krystyny Wilczewskiej” – poinformowała nasza rozmówczyni.

Pani Krystyna Wilczewska jest dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Długoterminowej w Augustowie i możliwe, że to właśnie ona zasiądzie w Radzie Miejskiej.

Gruby Benek
Taekwondo