Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 28 wrzesień 2020 09:05

Powiat augustowski perłą województwa podlaskiego

Napisane przez RED

Wkrótce miną dwa lata od ostatnich wyborów samorządowych, kiedy to mieszkańcy dokonali wyborów władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W wyniku głosowania Radnym Wojewódzkim został startujący z listy PIS młody mieszkaniec Lipska. O roli radnego i o tym, co uzyskany mandat pozwolił zrobić dla mieszkańców regionu, rozmawialiśmy z Pawłem Wnukowskim.

 

W ostatnich wyborach samorządowych uzyskał Pan bardzo duże poparcie wyborców, bo 11 017 głosów. W tej liczbie były również głosy mieszkańców powiatu augustowskiego. To ogromne zaufanie, do czego zobowiązuje?

Wybory były w 2018 roku. Czas bardzo szybko leci, ale to prawda, otrzymałem wtedy ogromny mandat zaufania społecznego, był to bowiem drugi najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów w okręgu suwalskim, za co przy każdej okazji pragnę podziękować wszystkim osobom, które mi zaufały, oddając głos właśnie na moją osobę. W tej liczbie oczywiście było 4478 osób z powiatu augustowskiego. Wynik, który otrzymałem, co dnia bardzo mobilizuje mnie do ciężkiej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców naszego powiatu.

Swoją karierę jako polityk rozpoczął Pan bardzo wcześnie. Młody wiek dla polityka to atut, czy przeszkoda?

Tak się złożyło, że w obecnej kadencji sejmiku województwa podlaskiego jestem najmłodszym radnym. Jednak mimo tego nie odczuwam jakiegoś dystansu ze strony starszych kolegów, z którymi świetnie mi się współpracuje. A przez to, że wszyscy jesteśmy w różnym wieku, z przeróżnymi doświadczeniami zawodowymi, udaje nam się bardzo dobrze uzupełniać, co myślę, że korzystnie wpływa na rozwój naszego regionu. Uważam, że wiek nie ma większego znaczenia w polityce, jak i w innych zawodach. Najważniejsze jest chyba zaangażowanie w to co się robi, chęć współdziałania z innymi osobami oraz zdobywanie nowego doświadczenia.

Na czym konkretnie polega wsparcie władz województwa dla powiatu augustowskiego? Czy w pakiecie tego wsparcia są jakieś inicjatywy, których Pan jest autorem, pomysłodawcą?

Powiat augustowski jest jedną z najważniejszych perełek naszego regionu. Jako samorząd wojewódzki i jako radny tej ziemi cały czas zabiegam o jak największe wsparcie dla lokalnych samorządów w realizowanych przez nie zadaniach. Należy zaznaczyć, że to właśnie urząd marszałkowski jest dysponentem środków europejskich, z których w ramach np. Regionalnego Programu Operacyjnego, modernizowanych i budowanych jest wiele budynków i dróg. W Augustowie, dzięki funduszom z RPO, realizowane są chyba największe zadania w powiecie, bo postępuje modernizacja przedszkola i domu kultury, na które samorząd otrzymał 9 milionów złotych, ale także budowane są ulice na Lipowcu z dofinansowaniem 95 procent, na które władze miasta otrzymały 6,5 miliona złotych. Wiele inicjatyw wspieramy również w ramach budżetu wojewódzkiego, pomagając przy tym powiatom i gminom. W ostatnim czasie przekazaliśmy kwotę 700 tysięcy złotych dla powiatu augustowskiego na budowę mostu w gminie Sztabin. Przy tym wszystkim na terenie powiatu augustowskiego realizujemy obecnie również wiele zadań własnych za kwotę ponad 80 milionów złotych. Zadania te polegają na budowie i modernizacji wielu dróg wojewódzkich, a także ścieżek rowerowych na terenie gminy Lipsk i Płaska. Jedną z najbardziej kluczowych inwestycji jest modernizowana droga Lipsk – Granica Państwa. Dzięki wielu staraniom, podjętym wspólnie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego panem Arturem Kosickim, udało się uzyskać 100 procent dofinansowania z budżetu państwa na to zadanie. Mam nadzieję, że po ustabilizowaniu się sytuacji u naszego wschodniego sąsiada uda nam się w Lipszczanach otworzyć przejście graniczne, które bardzo pomogłoby w rozwoju naszego powiatu.

W ramach pakietu zdrowotnego wspieracie Państwo m.in. szpital powiatowy w Augustowie. W jaki sposób to wsparcie wpływa na funkcjonowanie szpitala?

Obecny rok jest dość specyficzny, gdyż cały świat opanowała pandemia Covid-19. Wobec trudnej sytuacji i potrzeby zakupu oraz dostosowania wielu jednostek leczniczych Zarząd Województwa Podlaskiego powołał Pakiet Zdrowotny Województwa Podlaskiego, którego budżet wynosił 59 milionów złotych. Szpital powiatowy w Augustowie w ramach tych działań otrzymał 2 miliony złotych, które mam nadzieję znacząco przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i zdrowia naszych mieszkańców, bo jednostka mogła zakupić niezbędny asortyment.

Szerokie spektrum Pańskiej działalności na rzecz powiatów, skąd uzyskał Pan tak duże poparcie, obejmuje również bardzo ważną dziedzinę kultury, jaką jest ochrona zabytków. Czy może Pan podać przykłady Pańskiego zaangażowania jakie wkłada Pan w dbałość o dziedzictwo kulturowe powiatu augustowskiego i okolicznych powiatów?

Musimy dbać i pielęgnować naszą historię oraz związane z nią otaczające budynki. W tym roku, w ramach programu na ochronę zabytków, z budżetu województwa podlaskiego przekazaliśmy na takie obiekty z powiatu augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego, sokólskiego i monieckiego 486 tysięcy złotych. W ramach tych działań zostanie wykonanych wiele prac konserwatorskich przy wielu świątyniach i innych budynkach.

Proszę powiedzieć w kilku słowach, jakie ma Pan plany na resztę kadencji?

Jako Radny Województwa Podlaskiego, będący przewodniczącym komisji rozwoju, gospodarki, infrastruktury i promocji, w planach mam jeszcze wiele inwestycji, które znacząco poprawiłyby komfort życia naszym mieszkańcom, ale również wpłynęłyby znacząco na rozwój naszego regionu, stwarzając przy tym wiele miejsc pracy. Dzięki wspaniałej współpracy z wieloma lokalnymi samorządowcami, a także z zarządem województwa podlaskiego, który widzi potrzebę rozwoju naszego regionu w sposób jednakowy, uważam, że wiele jeszcze uda mam się zrealizować.

Dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję bardzo.