• 1
 • 2
 • 3
poniedziałek, 28 wrzesień 2020 14:00

Abonament RTV. Kupiłeś TV? Spodziewaj się kontroli!

Napisała
pixabay.com pixabay.com

Płacenie abonamentu RTV jest obowiązkowe, jednak wielu posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych nie uiszcza tej opłaty. Poczta Polska i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wpadła na nowy pomysł kontrolowania właścicieli radia i TV – będą sprawdzali tych, którzy kupili nowe urządzenia! Jeśli więc nabyłeś nowy telewizor, a nie zgłosiłeś go do rejestru, czeka cię wysoka kara.

Abonament RTV to obowiązkowa opłata, którą muszą uiszczać wszyscy właściciele odbiorników radiowych i telewizyjnych znajdujących się w mieszkaniu, domu, a nawet w aucie! Wiele Polaków uchyla się od płacenia abonamentu, a kontrolerzy Poczty Polskiej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mają coraz to nowe pomysły na wyszukiwanie takich „gagatków”. Tym razem na celownik biorą tych, którzy w ostatnim czasie zakupili telewizor, ale „zapomnieli” zgłosić go do rejestru. Kara za takie działanie będzie niebagatelna – ma wzrosnąć bowiem do 735 zł. W 2021 roku w górę poszybować mają też stawki za abonament. Będzie to 7,50 zł za radio (obecnie 7 zł) oraz 24,50 zł za radio razem z telewizorem (obecnie 22,70 zł).

Warto jednak płacić abonament z góry, za dłuższy okres czasu, ponieważ w takim wypadku możemy liczyć na zniżki.

Opłata za radio:

 • 14,60 zł za dwa miesiące,
 • 21,60 zł za trzy miesiące,
 • 42,80 zł za sześć miesięcy,
 • 81,00 zł za cały rok kalendarzowy.

Opłata za radio razem z telewizorem:

 • 47,50 zł za dwa miesiące,
 • 70,60 zł za trzy miesiące,
 • 139,70 zł za sześć miesięcy,
 • 264,60 zł za rok kalendarzowy.

Nie każdy musi dokonywać opłaty za abonament RTV. Zwolnione z tego są: osoby, które ukończyły 75. rok życia, niezamożni emeryci, inwalidzi pierwszej grupy, osoby z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne albo rentę socjalną, osoby niesłyszące, osoby niewidome, osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osoby, które korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, osoby bezrobotne, osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Od stycznia do sierpnia 2020 roku kontrole przeprowadzane wśród osób, które nabyły telewizor, wykazały nieprawidłowości u około 10 tysięcy użytkowników. W sumie nałożono kary na łączną kwotę ok. 6,5 miliona złotych.

1 komentarz

 • Link do komentarza Kruk wtorek, 29 wrzesień 2020 20:55 napisane przez Kruk

  A co będzie jak TV kupi obcokrajowiec lub nasz obywatel i wywiezie poza granice naszego dziwnego kraju też go będą ścigać?

Skomentuj

W związku ze zmianą systemu komentarzy, użytkownicy zarejestrowani przed dniem 18.04.2019r. muszą na nowo utworzyć konto na portalu, ponieważ konta użytkowników oraz komentarze ze starego systemu nie były migrowane.

DrewSot